Ενσυναίσθηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και η επίδρασή της στις σχέσεις με τους μαθητές τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819000 149 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-08
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χρέμου Παγώνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Μαλικιώση - Λοϊζου , Ομότιμη Καθηγήτρια, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Ευαγγελία Γαλανάκη, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενσυναίσθηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και η επίδρασή της στις σχέσεις με τους μαθητές τους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ενσυναίσθηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και η επίδρασή της στις σχέσεις με τους μαθητές τους
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες έρευνες που αφορούν στην εκπαίδευση μελετούν τη συναισθηματική διάσταση της διδασκαλίας και τις συνέπειές της στην πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται όλο και περισσότερο οι ανθρώπινες σχέσεις εντός σχολικού περιβάλλοντος ενώ κυριαρχεί το ενδιαφέρον για τις σχέσεις εκπαιδευτικών - μαθητών. Η ενσυναίσθηση αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για τις ανθρώπινες σχέσεις. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης της ενσυναίσθησης στις σχέσεις μεταξύ δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των μαθητών τους. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τρεις κλίμακες. Στους εκπαιδευτικούς χορηγήθηκε η κλίμακα «Δείκτης ικανότητας άμεσης διαπροσωπικής αντίδρασης» (Interpersonal Reactivity Index) καθώς και η κλίμακα σχέσης μαθητή - δασκάλου (Student-Teacher Relationship Scale). Στους μαθητές δόθηκε να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αποδοχής- απόρριψης (Τeacher Acceptance Rejection Questionnaire). Τα αποτελέσματα δε βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με προηγούμενα ευρήματα μιας και τελικά δε φάνηκε να υπάρχει συσχέτιση της σχέσης μεταξύ ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών και της αποδοχής-απόριψης όπως την αντιλαμβάνονται τα παιδιά. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η γνωστική ενσυναίσθηση φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά με την απόρριψη που εκλαμβάνουν οι μαθητές από το δάσκαλό τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παιδαγωγική ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
ενσυναίσθηση, σχέσεις μαθητών – δασκάλων, αποδοχή- απόρριψη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
148
Αριθμός σελίδων:
118
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο