Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα: Ο ρόλος του θεσμικού πλαισίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820367 161 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-26
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λάμπης Λέρντι
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασίλειος Ράπανος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα: Ο ρόλος του θεσμικού πλαισίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα: Ο ρόλος του θεσμικού πλαισίου
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάλυση των εισροών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Ελλάδα για το χρονικό διάστημα 1996-2016 και τον ρόλο του θεσμικού πλαισίου που αποτελεί το περιβάλλον οικονομικής δραστηριότητας, λειτουργώντας άλλοτε ενθαρρυντικά και άλλοτε αποτρεπτικά στην προσέλκυση επενδύσεων. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σημαντική βιβλιογραφία που εστιάζει στην ποιότητα των θεσμών που επικρατούν σε μια χώρα τόσο ως ελκυστικός παράγοντας των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων όσο και για την αποδοτικότητά τους στην χώρα υποδοχής. Επομένως ένας σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει τον ρόλο των θεσμών στη προσέλκυσης των ΑΞΕ στην Ελλάδα και πώς αυτές οι δύο μεταβλητές εξελίχθηκαν κατά την περίοδο της κρίσης.
Επιπλέον γίνεται σύγκριση τόσο των εισροών ΑΞΕ όσο και του θεσμικού πλαισίου μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών χώρων (Κύπρος, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία) που έλαβαν χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από την συγκεκριμένη σύγκριση γίνεται αντιληπτή η δυσμενής θέση της Ελλάδας τόσο συγκριτικά με αυτές τις χώρες όσο και με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χαμηλή ποιότητα του θεσμικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα όπως αυτό αντικατοπτρίζεται από τους δείκτες Παγκόσμιας Διακυβέρνησης που εκδίδει η Παγκόσμια Τράπεζα άλλα και το διαχρονικά χαμηλό επίπεδο εισροών ΑΞΕ που θεωρείται ουσιαστικός μοχλός τόσο της οικονομικής μεγέθυνσης όσο και της οικονομικής ανάπτυξης, αποτελούν εξίσου σημαντικές αιτίες, πέρα από την αυστηρότητα των μέτρων προσαρμογής, για την μακροχρόνια παραμονή της χώρας στο πρόγραμμα προσαρμογής του Μνημονίου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), Θεσμοί, Παγκόσμιοι Δείκτες Διακυβέρνησης, Οικονομική Μεγέθυνση, Οικονομική Κρίση, Ελλάδα, Κύπρος, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
59
Αριθμός σελίδων:
53
Διπλωματική.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο