Μνήμη μακράς διάρκειας στη Drosophila melanogaster

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820390 142 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-27
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παναγοπούλου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κουτσιλιέρης Μιχαήλ, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κόνσουλας Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Αρμακόλας Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μνήμη μακράς διάρκειας στη Drosophila melanogaster
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μνήμη μακράς διάρκειας στη Drosophila melanogaster
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΣ: Η συγκεκριμένη έρευνα, είχε σαν σκοπό να μελετηθεί ο ρόλος που παίζει μια πρότερη αρνητική εμπειρία ερωτοτροπίας (απομόνωση αρσενικού ατόμου με θηλυκό γονιμοποιημένο άτομο για 8 ώρες σε περιορισμένο χώρο) στην μετέπειτα ερωτοτροπία του αρσενικού με παρθένο θηλυκό άτομο στο πειραματικό μοντέλο Drosophila Melanogaster (αγρίου τύπου: Oregon-R).
ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι αρσενικές μύγες απομονώθηκαν σε ζεύγη (ένα αρσενικό με ένα θηλυκό γονιμοποιημένο άτομο) για 8 ώρες σε περιορισμένο χώρο σε ηλικίες 25, 50 και 60-65 ημερών (ανάλογα με το πείραμα). Μετά από 24 ώρες γινόταν κινηματογράφηση της συμπεριφοράς ερωτοτροπίας του αρσενικού με παρθένο θηλυκό άτομο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στις ηλικίες 25 και 50 ημερών ο συντελεστής ερωτοτροπίας των αρσενικών (που υπέστησαν την αρνητική εμπειρία) με τα παρθένα θηλυκά δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά με αυτόν των αρσενικών που δεν είχαν υποστεί την πρότερη αρνητική εμπειρία. Αντίθετα, τα αρσενικά 60-65 ημερών εμφανίζουν πολύ χαμηλό δείκτη ερωτοτροπίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στις ηλικίες 25 και 50 ημερών τα αρσενικά δεν διατηρούν μνήμη από την πρότερη αρνητική εμπειρία ερωτοτροπίας. Τα αρσενικά 60-65 ημερών εμφανίζουν χαμηλό δείκτη ερωτοτροπίας που μπορεί να οφείλεται είτε στο γεγονός της διατήρησης μνήμης της αρνητικής εμπειρίας είτε στη κακή φυσική τους κατάσταση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Mνήμη μακράς διάρκειας, Drosophila melanogaster, Συμπεριφορά ερωτοτροπίας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
40
Αριθμός σελίδων:
43

Διπλωματική ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.pdf
583 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.