Παράγοντες του οικογενειακού περιβάλλοντος των αστυνομικών που επιδρούν αρνητικά στην άσκηση του επαγγέλματός τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820779 113 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ζούκα Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θ. Σαψάκος-Μαριόλης, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Ε. Κωνσταντίνου, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Θ. Κατσούλας, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες του οικογενειακού περιβάλλοντος των αστυνομικών που επιδρούν αρνητικά στην άσκηση του επαγγέλματός τους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παράγοντες του οικογενειακού περιβάλλοντος των αστυνομικών που επιδρούν αρνητικά στην άσκηση του επαγγέλματός τους
Περίληψη:
Εισαγωγή : Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε το οικογενειακό περιβάλλον ως αρνητικός παράγοντας επίδρασης στο αστυνομικό επάγγελμα.
Σκοπός : Μέσω της έρευνας έγινε μια προσπάθεια αναγνώρισης των οικογενειακών παραγόντων και συσχέτισης της αρνητικής επίδρασής τους στην άσκηση των καθηκόντων των αστυνομικών.
Μεθοδολογία : Η έρευνα έγινε με τη μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σε δημοσιευμένα άρθρα και μελέτες, περιοδικά, συνέδρια και διαδικτυακές πηγές.
Αποτελέσματα : Αναγνωρίστηκαν διάφοροι οικογενειακοί παράγοντες όπως τα οικονομικά προβλήματα, διαφωνίες – συγκρούσεις με σύζυγο, θάνατος στην οικογένεια, διαζύγιο οι οποίοι συσχετίζονταν με άγχος, στρες, κατάθλιψη και τάσεις αυτοκτονίας.
Συμπεράσματα : Το αστυνομικό επάγγελμα έχει πολλές δραστηριότητες με υψηλό δείκτη
έντασης και άγχους. Το ωράριο εργασίας δημιουργεί οικογενειακά προβλήματα όσον αφορά τις δραστηριότητες και τη διάθεση του ποιοτικού χρόνου, ενώ υπάρχει στατιστική συσχέτιση μεταξύ των οικογενειακών προβλημάτων και του αυτοκτονικού ιδεασμού στους
αστυνομικούς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αστυνομικοί, Οικογένεια, Άγχος, Αυτοκτονία, Προβλήματα, Αστυνομία, Διαζύγιο, Σύζυγοι, Κατάθλιψη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
59
Αριθμός σελίδων:
79

ZOUKA KONSTANTINA MASTER.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.