Ο ρόλος των φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων στη διαχείριση του χρόνιου πόνου μυοσκελετικών παθήσεων σε επιζήσαντες βασανιστηρίων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836761 154 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-04
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Φωκίδη Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πικουλής Εμμανουήλ, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Γεωργόπουλος Σωτήριος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Καραβοκυρός Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος των φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων στη διαχείριση του χρόνιου πόνου μυοσκελετικών παθήσεων σε επιζήσαντες βασανιστηρίων.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος των φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων στη διαχείριση του χρόνιου πόνου μυοσκελετικών παθήσεων σε επιζήσαντες βασανιστηρίων.
Περίληψη:
Οι μυοσκελετικές, νευρολογικές και ψυχολογικές διαταραχές που απορρέουν από τα βασανιστήρια καθιστούν τους επιζήσαντες έρμαιο στις ανακλήσεις των βιωμάτων τους. Η παρουσία του πόνου ακόμα και χρόνια μετά το βασανισμό περιορίζει την καθημερινότητα των ατόμων ενώ η ολιστική θεραπευτική παρέμβαση θα μπορούσε να αποτελεί τη λύση στην βελτίωση των συμπτωμάτων αυτών.
Η συστηματική ανασκόπηση της επιστημονικής αρθρογραφίας αποτελεί το βασικό ερευνητικό εργαλείο της παρούσας μελέτης. Έγινε παρουσίαση των ερευνών που φαίνεται να συσχετίζουν την εμφάνιση χρόνιου πόνου μετά τα βασανιστήρια και τη χρήση φυσικοθεραπευτικών τεχνικών ως μέτρο παρέμβασης στα θύματα βασανιστηρίων.
Η εμφάνιση χρόνιου πόνου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις μεθόδους βασανισμού. Τα αποτελέσματα από την διερεύνηση του ρόλου της φυσικοθεραπείας στο χρόνιο πόνο των ατόμων αυτών ήταν περιορισμένα και είναι δύσκολο να υπερθεματίσουμε προς τη μία ή την άλλη άποψη. Από τον μικρό όγκο της αρθρογραφίας που βρέθηκε φάνηκε ότι η φυσικοθεραπεία πιθανώς βοηθά στη βελτίωση του χρόνιου πόνου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Θύματα βασανιστηρίων, Χρόνιος πόνος, Φυσικοθεραπεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
64
Αριθμός σελίδων:
48

Διπλωματική Εργασία - Φωκίδη Σταυρούλα 1.pdf
701 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.