Ανισότητες Hardy και Rellich για διανυσματικά πεδία Baouendi-Grushin

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836873 231 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-04
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αρβανίτης Μιχαήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεράσιμος Μπαρμπάτης,Καθηγητής,τμήμα Μαθηματικών,Ε.Κ.Π.Α.
Ιωάννης Στρατής,Καθηγητής,τμήμα Μαθηματικών,Ε.Κ.Π.Α.
Αχιλλέας Τερτίκας,,Καθηγητής,τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,Πανεπιστημίου Κρήτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανισότητες Hardy και Rellich για διανυσματικά πεδία Baouendi-Grushin
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανισότητες Hardy και Rellich για διανυσματικά πεδία Baouendi-Grushin
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία θα μελετήσουμε ανισότητες Hardy και Rellich για Baouendi-Grushin διανυσματικά πεδία. Αρχικά θα δούμε την κλασσική ανισότητα Hardy στον χώρο R^n και στην συνέχεια θα δώσουμε κάποιους ορισμούς και προτάσεις για τη γ-κλίση και την Λαπλασιανή Baouendi-Grushin. Στο κεφάλαιο 4 θα διατυπώσουμε και θα αποδείξουμε την ανισότητα Hardy σε διανυσματικά πεδία Baouendi-Grushin. Επιπλέον θα δείξουμε ότι η σταθερά που προκύπτει είναι και βέλτιστη σταθερά. Στο κεφάλαιο 5 θα ασχοληθούμε με τις ανισότητες Rellich όπου θα πάρουμε κάποια αποτελέσματα για τον τελεστή Δ με δείκτη γ για διανυσματικά πεδία Baouendi-Grushin.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ανισότητες Hardy, Ανισότητες Rellich, Baouendi-Grushin, Λαπλασιανή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
5
Αριθμός σελίδων:
39

Διπλωματική Eργασία.pdf
389 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.