Χρησιμοποίηση των πρωτεΪνών PAPP-A και β-HCG για την ανίχνευση κυήσεων υψηλού κινδύνου για Προεκλαμψία/ IUGR το πρώτο τρίμηνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836958 143 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-05
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βενιζέλου Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Παπαντωνίου, Ομότιμος Καθηγητής , Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Κασσάνος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή. ΕΚΠΑ
Χαράλαμπος Χρέλιας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρησιμοποίηση των πρωτεΪνών PAPP-A και β-HCG για την ανίχνευση κυήσεων υψηλού κινδύνου για Προεκλαμψία/ IUGR το πρώτο τρίμηνο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Χρησιμοποίηση των πρωτεΪνών PAPP-A και β-HCG για την ανίχνευση κυήσεων υψηλού κινδύνου για Προεκλαμψία/ IUGR το πρώτο τρίμηνο
Περίληψη:
Η προεκλαμψία και η ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης αποτελούν σημαντικές επιπλοκές του τρίτου τριμήνου της κύησης και είναι υπεύθυνες για σημαντικό ποσοστό νοσηρότητας και θνητότητας της μητέρας αλλά και του νεογνού. Τόσο η προεκλαμψία όσο και η ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορούν να ενταχθούν βάσει παθοφυσιολογίας στην ισχαιμική νόσο του πλακούντα. Πολλοί βιοδείκτες έχουν μελετηθεί για την έγκαιρη ανίχνευση των παθολογικών αυτών καταστάσεων ήδη από το πρώτο τρίμηνο της κύησης.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της δυνατότητας χρησιμοποίησης των παραγόντων PΑΡΡ-Α και β-hCG ως δείκτες πρώιμης ανίχνευσης - στο 1ο τρίμηνο της κύησης (11η -13η εβδομάδα) - κυήσεων υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση προεκλαμψίας - IUGR και η ταυτοποίηση των παραμέτρων που επηρεάζουν τις τιμές αυτών των δεικτών. Ήδη η χρήση τους έχει αποδειχθεί για το πρώτο τρίμηνο της κύησης, σε συνδυασμό και με υπερηχογραφικούς δείκτες.
Στην παρούσα μελέτη συλλέχθηκαν δεδομένα από 548 γυναίκες, οι οποίες προσήλθαν για τον τακτικό υπερηχογραφικό έλεγχο του πρώτου τριμήνου. Από αυτές αποκλείστηκαν οι 46 γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια της μελέτης, οπότε το δείγμα ήταν 502 γυναίκες. Ο έλεγχος περιελάμβανε μετρήσεις των δεικτών ΡΑΡΡ-Α και β-hCG μαζί με υπερηχογραφικά δεδομένα, σε μία προσπάθεια να συσχετιστούν με την πιθανότητα εκδήλωσης προεκλαμψίας και IUGR αργότερα στην κύηση.
Από τη στατιστική ανάλυση των μετρήσεων φάνηκε ότι τα ΜοΜs των παραπάνω δεικτών ακολουθούν τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας όσον αφορά στην προεκλαμψία και στην εκδήλωση IUGR.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Προεκλαμψία, Ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης, ΠρωτεΪνη PAPP-A , ΠρωτεΪνη β-HCG,
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
127
Αριθμός σελίδων:
146
Dimitra Venizelou Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο