Η συνεισφορά του στρατού ξηράς στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837665 353 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Νίκας Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Κατσούλας, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Φώτος, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συνεισφορά του στρατού ξηράς στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η συνεισφορά του στρατού ξηράς στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Μία φυσική καταστροφή μπορεί να προκαλέσει καταστροφές σε κτίρια, σε οδικά ή άλλα δίκτυα, στο φυσικό περιβάλλον, ακόμα και θάνατο. Στην Ελλάδα, εξ’ αιτίας του μεσογειακού της κλίματος, εκδηλώνονται πολλές δασικές πυρκαγιές ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο Στρατός Ξηράς συνδράμει στην κατάσβεση των πυρκαγιών αυτών με οχήματα, ελικόπτερα και προσωπικό.

Σκοπός: Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να δείξει την σημαντικότητα της συμβολής του Στρατού Ξηράς στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών βασιζόμενη στο θεωρητικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σύστημα πολιτικής προστασίας της χώρας μας.

Μεθοδολογία: Για να υποβοηθηθούμε στην ασφαλέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την συνεισφορά του Στρατού Ξηράς στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, κρίθηκε πως καταλληλότερο είδος διερεύνησης είναι η λεγόμενη «Μελέτη Περίπτωσης». Επιλέχθηκε η περίπτωση της πυρκαγιάς στον Κάλαμο Αττικής τον Αύγουστο του 2017, διότι είχε ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη καμμένη έκταση καθώς επίσης και την μεγαλύτερη κινητοποίηση της πολιτικής προστασίας. Η μελέτη περίπτωσης πλαισιώνεται από τρία κεφάλαια βιβλιογραφικής ανασκόπησης, τα οποία εισάγουν - αναλύουν τον ρόλο του Στρατού Ξηράς στην Ελλάδα, την έννοια της κρίσης και των μαζικών καταστροφών και το σύστημα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

Αποτελέσματα: Ο Στρατός έδρασε άμεσα με το που του ζητήθηκε να συνδράμει και προσέφερε σημαντική βοήθεια τόσο στους πυροσβέστες όσο και στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν. Τα Ε/Π που διέθεσε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς αλλά και τα μηχανήματα για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την διάνοιξη δρόμων ώστε να μπορέσουν τα οχήματα της πυρόσβεσης να πλησιάσουν τα μέτωπα της πυρκαγιάς, συνετέλεσαν καθοριστικά στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Συμπεράσματα - Προτάσεις: Ο Στρατός Ξηράς επεμβαίνει σε μία δασική πυρκαγιά μετά από πολιτική εντολή. Αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα έτσι ώστε να μην χάνετε πολύτιμος χρόνος. Νοείται ότι δεν μπορεί να γίνεται «αλόγιστη χρήση» του προσωπικού και των μέσων του Στρατού Ξηράς σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών όταν τούτο δεν αποτελεί μία κατάσταση που διαφαίνεται «κρίσιμη». Ο Ελληνικός Στρατός Ξηράς πάντα συνδράμει με αυτοθυσία με έμψυχο δυναμικό και εξειδικευμένο εξοπλισμό ώστε να παρέχει τα μέγιστα για την ασφάλεια των πολιτών σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης όπως ήταν η φωτιά στον Κάλαμο Αττικής. Απαιτείται όμως προσοχή στην χρησιμοποίηση του, στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και των αεροδιακομιδών προκειμένου αφενός να συνδράμει στο κοινωνικό σύνολο της Χώρας, με το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτει, αφετέρου να μην αποδυναμώνεται η στρατιωτική του ετοιμότητα και η επιχειρησιακή του ικανότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Στρατός ξηράς, Κοινωνικό έργο, Κρίση, Μαζικές καταστροφές, Δασικές πυρκαγιές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
98
Αριθμός σελίδων:
112

NIKAS NIKOLAOS-master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.