Διαδικασίες αξονικού - μαγνητικού τομογράφου: μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση με χρήση της BPMN (Business, Process Modeling Notation)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837782 117 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Νάσση Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τσαλγατίδου Αφροδίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Μαντάς Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πικράκης Άγγελος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαδικασίες αξονικού - μαγνητικού τομογράφου: μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση με χρήση της BPMN (Business, Process Modeling Notation)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαδικασίες αξονικού - μαγνητικού τομογράφου: μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση με χρήση της BPMN (Business, Process Modeling Notation)
Περίληψη:
Στην πτυχιακή εργασία γίνεται προσπάθεια μοντελοποίησης όλων των σταδίων των διαδικασιών διεκπεραίωσης αξονικής-μαγνητικής τομογραφίας ενός δημόσιου νοσοκομείου. Η μοντελοποίηση αυτών των διαδικασιών αφορά τόσο εξωτερικούς ασθενείς όσo και νοσηλευόμενους. Ο στόχος αυτής της μοντελοποίησης είναι η συστηματική αποτύπωση αυτών των διαδικασιών καθώς και η διευρεύνηση της ανάγκης αναθεώρησής τους.
Η αποτύπωση των διαδικασιών πραγματοποιείται με τη βοήθεια σχεδίων τα οποία αναπαριστούν γραφικά τους συμμετέχοντες (ρόλους) και τις ενέργειες που εκτελεί ο καθένας σε μορφή ροής ενεργειών. Τα σχέδια αποτυπώνονται 1) με χρήση της γραφικής γλώσσας μοντελοποίησης BPMN (Business Process Modeling Nοtation) που αποτελεί διεθνές καθιερωμένο πρότυπο απεικόνισης διαδικασιών και 2) με υποβοήθηση του εργαλείου Bizagi (https://www.bizagi.com/), το οποίο υποστηρίζει τη μοντελοποίηση διαδικασιών με BPMN καθώς και την προσομοίωσή τους.
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση του κάθε ρόλου και τις ενέργειες τις οποίες εκτελεί σε κάθε περίπτωση, τις εναλλακτικές διαδρομές που παρέχει η διαδικασία ανά περίπτωση καθώς επίσης και τη χρονική σειρά που ενεργεί ο κάθε ρόλος. Με τον παραπάνω τρόπο απεικόνισης των διαδικασιών επιτυγχάνεται η οπτική αποτύπωσή τους, ενώ ταυτόχρονα έρχονται στην επιφάνεια προβλήματα και ελλείψεις οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τη μοντελοποίηση και την προσομοίωση των διαδικασιών. Τέλος, διερευνούνται (μέσω αναθεώρησης του υπάρχοντος μοντέλου και νέας προσομοίωσης) προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων με σκοπό τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών κάνοντάς τες αποτελεσματικότερες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μοντελοποίηση διαδικασιών, Ανασχεδιασμός διαδικασιών, Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών, Προσομοίωση, Κύκλος ζωής διαδικασιών, Βελτιστοποίηση διαδικασιών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
56
Αριθμός σελίδων:
116

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.