Η ψηφιακή αφήγηση ως μέσο έκφρασης βιωματικών ιστοριών μετανάστευσης και προσαρμογής στην Ελλάδα «η περίπτωση γυναικών αλβανικής καταγωγής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838663 186 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-05
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Αγκάρα Ελσόνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μιχάλης Μεϊμάρης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Ε.Ε. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ψηφιακή αφήγηση ως μέσο έκφρασης βιωματικών ιστοριών μετανάστευσης και προσαρμογής στην Ελλάδα «η περίπτωση γυναικών αλβανικής καταγωγής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ψηφιακή αφήγηση ως μέσο έκφρασης βιωματικών ιστοριών μετανάστευσης και προσαρμογής στην Ελλάδα «η περίπτωση γυναικών αλβανικής καταγωγής
Περίληψη:
Οι ψηφιακές ιστορίες είναι σύντομες προσωπικές αφηγήσεις που πραγματοποιούνται με την συμβολή των πολυμέσων. Η διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής αφήγησης προσφέρει σημεία εκκίνησης για κριτική σκέψη, δημιουργική αυτοέκφραση, συνεργασία και διάλογο γύρω από θέματα που συχνά μένουν σιωπηλά και περιθωριοποιημένα. Οι ψηφιακές αφηγήσεις πλαισιώνονται από τη φωνή του αφηγητή σε συνδυασμό με κινούμενες και ακίνητες εικόνες, για να προσδώσουν στην αφήγηση ζωντάνια.

Κεντρικό θέμα της εργασίας αυτής αποτελεί η ψηφιακή αφήγηση ως μέσο έκφρασης βιωματικών ιστοριών μετανάστευσης και προσαρμογής στην Ελλάδα για τις γυναίκες αλβανικής καταγωγής. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκει να αναδείξει τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης ως εργαλείου επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών μετανάστευσης, ενώ το βασικό ερώτημα που στοχεύει να ερευνήσει είναι, κατά πόσο η ψηφιακή αφήγηση παρέχει στις γυναίκες μετανάστριες (αλβανικής καταγωγής) τη δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα και να διαμοιραστούν και να ανταλλάξουν τα προσωπικά τους βιώματα σχετικά με την εμπειρία της μετανάστευσης. Επιπρόσθετα, προσπαθεί να ανιχνεύσει κατά πόσο ενισχύθηκε ο ψηφιακός εγγραμματισμός των γυναικών αυτών, ύστερα από την εμπλοκή τους στο εργαστήριο ψηφιακής αφήγησης.

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από τέσσερις συμμετέχουσες ηλικίας 45 έως 58 ετών, οι οποίες έχουν μεταναστεύσει στην Ελλάδα και διαμένουν σε αυτή για διάστημα μεγαλύτερο από δέκα έτη. Οι ψηφιακές αφηγήσεις συλλέχθηκαν δια ζώσης, μέσω ενός οργανωμένου εργαστηρίου (workshop) σε έξι συναντήσεις που στόχο είχαν τη δημιουργία υλικού με νόημα για τις συμμετέχουσες. Η εμπειρία τους από το εργαστήριο ψηφιακής αφήγησης ελέγχθηκε με τη χρήση συνεντεύξεων στο τέλος του εργαστηρίου και αποτέλεσε αντικείμενο ανάλυσης της έρευνας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
ψηφιακή αφήγηση, μετανάστριες, μετανάστευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
86
Αριθμός σελίδων:
131

agkara-thesis.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.