Κρυπτοσυστήματα και Αποδείξεις Μηδενικής Γνώσης στη Μεταθετική και Μη-Μεταθετική Κρυπτογραφία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838838 355 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-10
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Πηλιχός Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπάρδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητή, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κρυπτοσυστήματα και Αποδείξεις Μηδενικής Γνώσης στη Μεταθετική και Μη-Μεταθετική Κρυπτογραφία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κρυπτοσυστήματα και Αποδείξεις Μηδενικής Γνώσης στη Μεταθετική και Μη-Μεταθετική Κρυπτογραφία
Περίληψη:
Σκοπός της εργασίας είναι να αντιπαραβάλει υλοποιήσεις από την Μεταθετική και την Μη-Μεταθετική Κρυπτογραφία. Η εργασία διαρθρώνεται τρεις βασικούς άξονες:
Α') Κρυπτοσυστήματα: Πρόκειται για διαδικασίες επικοινωνίας (πρωτόκολλα) όπου δύο οντότητες προσπαθούν είτε να συμφωνήσουν σε μια κοινή πληροφορία (πρωτόκολλα ανταλλαγής κλειδιού), είτε να ανταλλάζουν μηνύματα (αλγόριθμοι κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης), σε αμφότερες τις περιπτώσεις παρουσία αντιπάλου. Αναλόγως των ιδιοτήτων των που διέπουν τα στοιχεία που χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι, γίνεται διάκριση σε Μεταθετική και Μη-Μεταθετική Κρυπτογραφία.
Β') Σχήματα Υπογραφών: Πρόκειται για το ψηφιακό ανάλογο μιας ιδιόχειρης υπογραφής. Διασφαλίζουν το γνήσιο της οντότητας με την οποία διεξάγεται η επικοινωνία. Κάποιες φορές τα σχήματα υπογραφών προκύπτουν εναλλάσοντας τους ρόλους των αλγορίθμων κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης.
Γ') Αποδείξεις Μηδενικής Γνώσης: Πρόκειται για σχήματα ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης. Τα σχήματα εκμαιεύονται τόσο από κρυπτοσυστήματα, όσο και από εφαρμογές υπολογιστικά δύσκολων προβλημάτων της Κρυπτογραφίας. Κοινός σκοπός κάθε σχήματος είναι η προσπάθεια μίας οντότητας (έξυπνη κάρτα) να πείσει μια άλλη οντότητα (τερματικό) για το αληθές της ταυτότητάς της, δίχως να έχει προηγηθεί επικοινωνία αναμεταξύ τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Κρυπτογραφία, Μεταθετική, Μη-Μεταθετική, κρυπτοσύστημα, αποδείξεις μηδενικής γνώσης, ελλειπτικές καμπύλες, ταυτοποίηση, αυθεντικοποίηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
103
Αριθμός σελίδων:
166
thesis_Christos_math.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο