Νεοαναδιόμενες και μη λοιμώξεις των προσφύγων και του ελληνικού πληθυσμού στον ελλαδικό χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838844 112 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-10
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μακρή Αλεξάνδρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαριάννα Διομήδους, Αναπλ. Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Αθηνά Καλοκαιρινού, Αναπλ. Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Ελένη Θεοδοσοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Νεοαναδιόμενες και μη λοιμώξεις των προσφύγων και του ελληνικού πληθυσμού στον ελλαδικό χώρο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Νεοαναδιόμενες και μη λοιμώξεις των προσφύγων και του ελληνικού πληθυσμού στον ελλαδικό χώρο
Περίληψη:
Οι αναδυόμενες λοιμώξεις αποτελούν μια σοβαρή απειλή για την ζωή τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι επανεμφανιζόμενες μολυσματικές ασθένειες είναι ασθένειες που κάποτε αποτελούσαν σοβαρό πρόβλημα υγείας παγκοσμίως ή σε μια συγκεκριμένη χώρα και στη συνέχεια μειώθηκαν δραματικά, αλλά σήμερα κάνουν έντονη την εμφάνιση τους για ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού (παραδείγματα είναι η ελονοσία η φυματίωση κά).
Στους παράγοντες που ευθύνονται για την επανεμφάνιση τους συμπεριλαμβάνονται α) η μαζική και γρήγορη μετακίνηση του πληθυσμού με αερομεταφορές β) η μη ελεγχόμενη είσοδος μεταναστών και υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα μας γ) η ανάπτυξη ανθεκτικότητας αρκετών μικροβίων στα αντιβιοτικά λόγω κατάχρησης των τελευταίων δ) στα λάθη στη στρατηγική κατά την εφαρμογή ευρέων προγραμμάτων εμβολιασμών, όπως εφησυχασμός και έλλειψη επιδημιολογικής εποπτείας στις υπηρεσίες υγείας μετά την αρχική ραγδαία μείωση των κρουσμάτων. Η ανεπαρκής καταγραφή της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού - στόχου, η παρατηρούμενη αδυναμία προσπέλασης μειονοτικών ομάδων (π.χ. αθίγγανοι), η λανθασμένη επιλογή σχημάτων εμβολιασμών κ.λπ. και ε) η απουσία εκτεταμένων προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) του πληθυσμού για νοσήματα, όπως η φυματίωση.
Πρόκειται για σοβαρή απειλή και δεν εισάγει διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, κοινωνικού, οικονομικού ή πολιτικού περιεχομένου. Παρά τη σημαντική πρόοδο στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, η αιφνίδια και απρόβλεπτη φύση των γεγονότων αφήνει περιορισμένα περιθώρια για μια άμεσα αποτελεσματική στρατηγική που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για την εξάλειψη μιας επικείμενης επίθεσης. Το πρόβλημα της εμφάνισης των μολυσματικών νόσων δεν περιορίζεται σε καμία χώρα και απαιτείται μια ισχυρή και βιώσιμη διεθνής συνεργασία στην πρόληψη και τον έλεγχο τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ελλαδικός χώρος,Εμβολιασμός, Λοιμώξεις, Επιδιομιολογική επιτήρηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
195
Αριθμός σελίδων:
160
Makri Alexandra-master.pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο