Νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και χειρουργική θεραπεία των νευροενδοκρινών όγκων του παγκρέατος. Μια συστηματική ανασκόπηση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838868 117 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-11
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Φούντας Σπυρίδων
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Πολυμενέας, Καθηγητής, Ιατρική, Αρεταίειο, Επιβλέπων
Γεώργιος Φραγκουλίδης, Καθηγητής, Ιατρική, Αρεταίειο
Θεοδοσόπουλος Θεοδόσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, Αρεταίειο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και χειρουργική θεραπεία των νευροενδοκρινών όγκων του παγκρέατος. Μια συστηματική ανασκόπηση.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και χειρουργική θεραπεία των νευροενδοκρινών όγκων του παγκρέατος. Μια συστηματική ανασκόπηση.
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι νευροενδοκρινείς όγκοι του παγκρέατος αποτελούν μια κατηγορία νεοπλασιών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σε πάρα πολλές περιπτώσεις συνιστούν διαφοροδιαγνωστική πρόκληση. Η ορθή διαγνωστική προσέγγιση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς καθορίζει την επιλογή της θεραπείας σε μια ιδιαίτερη, ανατομικά, περιοχή για τον χειρουργό.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι η μελέτη και καταγραφή των νεοτέρων δεδομένων πάνω στη βιολογία, διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση των νευροενδοκρινών όγκων του παγκρέατος με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της χειρουργικής. Οι υπόλοιπες μορφές θεραπείας δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο αυτής της μελέτης.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Υλικό της ανασκόπησης θα αποτελέσει επιλεγμένη βιβλιογραφία που θα προκύψει από τη συστηματική αναζήτηση στη βάση δεδομένων PubMed και άλλων, με κριτήρια εισόδου:
1. Δεδομένα που αντιστοιχούν στην περίοδο Ιανουάριος 2012 – Σεπτέμβριος 2018
2. Αγγλική γλώσσα κατά τη δημοσίευση
3. Λέξεις κλειδιά: Νευροενδοκρινείς όγκοι του παγκρέατος, νευροενδοκρινείς όγκοι
Επίσης θα συμπεριληφθούν και στοιχεία από τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες του National Comprehensive Cancer Network (NCCN) και της European Neuroendocrine Tumor Society ( ENTS).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η διάγνωση και τα ιστολογικά χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην επιλογή της θεραπείας των νευροενδοκρινών όγκων του παγκρέατος. Ο μικρός αριθμός προοπτικών μελετών, λόγο της σπανιότητας τους, δεν επιτρέπει ακόμη τη συλλογή επαρκών στοιχείων για τη βελτίωση της ταξινόμησης και της αντιμετώπισης τους. Αν και η χειρουργική παραμένει η θεραπεία εκλογής νέα δεδομένα υποστηρίζουν πως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η αναμονή και επιτήρηση με τακτικούς ελέγχους μπορεί να αποτελέσουν επιλογή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νευροενδοκρινείς, Όγκοι, Πάγκρεας, Χειρουργική, Θεραπεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
40
Fountas Spyridon Master pdf.pdf (886 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο