Ωτόλιθοι και μεταβολές της στάθμης της θάλασσας στο κατώτερο Πλειστόκαινο της Ρόδου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2850599 99 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-06
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Βασιλείου Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευτέρπη Κοσκερίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνων
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ωτόλιθοι και μεταβολές της στάθμης της θάλασσας στο κατώτερο Πλειστόκαινο της Ρόδου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ωτόλιθοι και μεταβολές της στάθμης της θάλασσας στο κατώτερο Πλειστόκαινο της Ρόδου
Περίληψη:
Η έρευνα πάνω στις μεταβολές που συντελέστηκαν στη Μεσόγειο κατά το
Πλειστόκαινο είναι καίριας σημασίας για την κατανόηση της εξέλιξης της συγκεκριμένης
λεκάνης τα τελευταία 2,5 Myr. Σημαντικά δεδομένα έχουν προκύψει τις τελευταίες δεκαετίες
από τη μελέτη των απολιθωμένων ιχθυοπανίδων για την περιοχή αυτή. Μέσω του
προσδιορισμού των ειδών που αποτελούν τις συγκεκριμένες συναθροίσεις κατέστη δυνατή η
μελέτη των οικοσυστημάτων της Μεσογείου. Επιπλέον, η μελέτη της παλαιοβιογεωγραφικής
εξάπλωσης των ειδών αυτών αύξησε τις γνώσεις μας για τις περιβαλλοντικές αλλαγές που
επέδρασσαν στη λεκάνη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναγνώριση των
συναθροίσεων ιχθύων του κατώτερου Πλειστόκαινου (Γελάσιο) της ανατολικής Μεσογείου
και η ανασύσταση της παλαιοβαθυμετρίας και των παλαιοοικολογικών συνθηκών. Εφτακόσιοι
τρεις ωτόλιθοι ιχθύων εξήχθησαν και μελετήθηκαν από ιζήματα του σχηματισμού Κρητικά
της βορειοανατολικής Ρόδου. Αναγνωρίστηκαν 38 είδη με 13 εξ αυτών να περιγράφονται για
πρώτη φορά από το Γελάσιο της ανατολικής Μεσογείου. Η παλαιοπεριβαλλοντική ανάλυση
υποδηλώνει την παρουσία ενός ρηχού παράκτιου περιβάλλοντος το οποίο χαρακτηριζόταν από
αμμώδεις και ιλυώδεις πυθμένες και από υποτροπικό κλίμα. Αυτά τα νέα δεδομένα
συμπληρώνουν τις γνώσεις μας για της περιοχή μελέτης ενώ μας παρέχουν νέες πληροφορίες
για την σύσταση των ιχθυοπανίδων της ανατολικής Μεσογείου κατά το Γελάσιο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ωτόλιθοι, Γελάσιο, Πλειστόκαινο, Ρόδος, Αιγαίο, Μεσόγειος, Παλαιοβιογεωγραφία, Παλαιοβαθυμετρία, Παλαιοοικολογία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
181
Αριθμός σελίδων:
122
Διπλωματική Γεώργιος Βασιλείου pdf.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο