Ποινική Ευθύνη Νομικών Προσώπων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2853710 309 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-05
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Αλέκος Γρηγόριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Ανδρουλάκης, Επ. Καθηγητής, Ποινικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Αθανασία Διονυσοπούλου, Επ. Καθηγήτρια, Ποινικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Λίβος, Επ. Καθηγητής, Ποινικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ποινική Ευθύνη Νομικών Προσώπων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ποινική Ευθύνη Νομικών Προσώπων
Περίληψη:
Στη παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθεί η πορεία της ποινικής ευθύνης των νομικών προσώπων από την έναρξη της σχετικής συζητήσεως μέχρι τη σημερινή επικράτησή της στη πλειονότητα των κρατών του Αγγλοσαξωνικού αρχικώς και εν συνεχεία του Ηπειρωτικού Δικαίου, τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν και η θεωρητική διαμάχη. Κατόπιν θα γίνει αναφορά στη μορφή που αυτή έχει λάβει στις διάφορες χώρες που έχει μέχρι σήμερα θεσμοθετηθεί αφού δεν έχει υιοθετηθεί ένα κοινό μοντέλο ακόμη και σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ξεχωριστή μνεία γίνεται στην υποχρέωση θεσμοθέτησης ευθύνης για τα νομικά πρόσωπα (ποινική, διοικητική ή αστική) στα διεθνή κείμενα που και η χώρα μας έχει υπογράψει αλλά και στις πιέσεις που ασκούνται για την θεσμοθέτησή της από τις χώρες που ακόμη «ανθίστανται» σε αυτήν. Τέλος ακολουθεί μια πρόταση de lege ferenda για την μορφή που θα μπορούσε να υιοθετήσει ο Έλληνας νομοθέτης για την στοιχειοθέτηση ευθύνης για τα νομικά πρόσωπα στην Ελληνική έννομη τάξη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποινικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
ποινική ευθύνη, νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, εταιρίες, εταιρικά σχήματα, ευθύνη, ποινικό, δίλημμα, ποινικό δόγμα, ευθύνη διοικούντων, ευθύνη εταιρίας, κυρώσεις, υπερατομικά αγαθά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
144
Αριθμός σελίδων:
199

Διπλωματική - Πέργαμος.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.