Ο ρόλος των πρωτεϊνών θερμικού σοκ (Hsps) στην εμβρυοεμφύτευση σε φυσιολογικές και παθολογικές κυήσεις

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2862700 208 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-15
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μακρή Αγγελική
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Σ. Καλανταρίδου, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Χ. Γ. Χρέλιας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Α. Αντωνιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Χ. Συριστατίδης, Αναπληρωτής Καθηγήτης, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Α. Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Π. Παναγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος των πρωτεϊνών θερμικού σοκ (Hsps) στην εμβρυοεμφύτευση σε φυσιολογικές και παθολογικές κυήσεις
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος των πρωτεϊνών θερμικού σοκ (Hsps) στην εμβρυοεμφύτευση σε φυσιολογικές και παθολογικές κυήσεις
Περίληψη:
Πρόβλημα: Η μελέτη της ισορροπίας των πρωτεϊνών Θερμικής καταπληξίας 60 και 70 (Hsp60 και Hsp70) στην κυκλοφορία του αίματος, κατά τον πρόωρο τοκετό
Μέθοδος της μελέτης: Χρησιμοποιήθηκε προσέγγιση δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήσαμε μία ανασκοπική ανάλυση κλινικών προοπτικών δεδομένων και στο δεύτερο στάδιο μελετήσαμε ένα ζωικό μοντέλο πρόωρου τοκετού. Συλλέχθηκαν δείγματα αίματος για προγεννητικό έλεγχο από 3,629 γυναίκες. Δείγματα από 23 γυναίκες που απέβαλαν πριν την 21 εβδομάδα κύησης και από 53 γυναίκες με φυσιολογικό τοκετό, της ομάδας ελέγχου, επιλέχθηκαν σύμφωνα με την ηλικία, το ΔΜΣ, ισοτιμία και προηγούμενες αποβολές. Γυναίκες με παράγοντες κινδύνου αποκλείστηκαν. Οι πρωτεΐνες θερμικής καταπληξίας 60 και 70 (Hsp60 και Hsp70) μετρήθηκαν με δοκιμασία ενζύμου ανοσοαπορροφητικότητας. Προκλήθηκε πρόωρος τοκετός μετά από ένεση μικρής δόσης βακτηριακού λιποσακχαρίτη. Τα ποντίκια θυσιάστηκαν για την μέτρηση των πρωτεϊνών θερμικής καταπληξίας 60 και 70 (Hsp60 και Hsp70) στο αίμα και τους ιστούς. Το τελικό σημείο της μελέτης ήταν η συσχέτιση του πηλίκου των πρωτεϊνών θερμικής καταπληξίας 60 kai 70 (Hsp60 και Hsp70) με την αποβολή.
Αποτελέσματα: Πηλίκο μεγαλύτερο του 6 παρείχε τη δυνατότητα διάκρισης μεταξύ των γυναικών που μπορεί να έχουν αποβολή από τις γυναίκες με φυσιολογικό τοκετό, με ευαισθησία 60%, ειδικότητα 81,8%, θετική προβλεπτική αξία 81,8% και αρνητική προβλεπτική αξία 60% (OR: 6.750, p= 0.025). Ποντίκια της ομάδας πρόωρου τοκετού με έγχυση LPS εμφάνισαν αυτό το πηλίκο σημαντικά αυξημένο στο μητρικό ορό, τους πλακούντες και τα έμβρυα, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Η γονιδιακή έκφραση των πρωτεϊνών θερμικής καταπληξίας 60 και 70 (Hsp60/70) στους ιστούς παρέμεινε απαράλλαχτη.
Συμπεράσματα: Πηλίκο των πρωτεϊνών θερμικής καταπληξίας 60 και 70 (Hsp60/Hsp70) ίσο ή μεγαλύτερο του 6 μέχρι τη 12η εβδομάδα κύησης συνοδεύεται από μεγάλη πιθανότητα αποβολής. Ένα παρόμοιο πηλίκο βρίσκει εφαρμογή σε ζωικό μοντέλο πρόωρου τοκετού-επαγόμενου από μικρή δόση LPS.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αποβολή, Πρωτεΐνη θερμικής καταπληξίας 60, Πρωτεΐνη θερμικής καταπληξίας 70
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
204
Αριθμός σελίδων:
123
Makri Angeliki PhD.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο