"Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863346 227 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-20
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ψαρολόγου Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Βέρδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ, Τομέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ.
Δημήτριος Φωτεινός, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ, Τομέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ.
Αικατερίνη Κασιμάτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πρωτότυπος Τίτλος:
"Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
"Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα"
Περίληψη:
Μελετώντας τη βιβλιογραφία της εκπαίδευσης είναι δυνατόν να παρατηρηθεί πως ένα καίριο ζήτημα που απασχόλησε, απασχολεί και θα συνεχίσει να προβληματίζει στο μέλλον πολλούς παιδαγωγούς είναι το ζήτημα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Πολλές έρευνες, μελέτες και συζητήσεις πραγματοποιούνται καθημερινά γύρω από το ζήτημα αυτό και οι απόψεις που σχηματίζονται είναι διαφορετικές και πολλές φορές αντικρουόμενες. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας τίθεται αρχικά μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση να μελετηθούν οι βασικότερες αλλαγές που έχουν προκύψει στον τομέα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου μέσα από τις πιο πρόσφατες μεταρρυθμίσεις (2008 κι έπειτα). Επιπλέον, παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, ενώ μέσα από τη μελέτη περιγράφονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (απόψεις όσων τίθενται υπέρ και κατά). Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ποσοτική έρευνα με τη συγκέντρωση ερωτηματολογίων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα αυτή έχει ως στόχο να συμπληρώσει, να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.
Μέσα από την ερευνητική διαδικασία διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητη την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Οι ίδιοι παραδέχονται την αρνητική αντίληψη που έχει δημιουργηθεί για την αξιολόγηση, ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα από τις απαντήσεις των δασκάλων σε 40 ερωτήματα, αν η αξιολόγηση συνδεθεί με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της σχολικής μονάδας, των μαθητών και όλων των παραγόντων που συναποτελούν την εκπαιδευτική πραγματικότητα, τότε η αξιολόγηση θα αποτελεί έναν πραγματικό σύμμαχο του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται να εμπιστεύονται ιδιαίτερα κάποια από τις δύο ισχυρότερες πολιτικές παρατάξεις στο θέμα της αξιολόγησης, ενώ οι ίδιοι στρέφονται κατά του κινήματος της λογοδοσίας και θεωρούν πως ο νεοφιλελεύθερος χαρακτήρας της αξιολόγησης δεν έχει θέση στο σύγχρονο σχολείο που χρειάζεται να αποκτήσει μια πιο παιδαγωγική χροιά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
αξιολόγηση, εκπαιδευτικό έργο, μεταρρυθμίσεις, νεοφιλελευθερισμός, βελτίωση, απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
105
Αριθμός σελίδων:
131
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ--2019--ΨΑΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΝΑ-Α.Μ 216030-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο