Έννομες Συνέπειες από τη Διόρθωση της Ταυτότητας Φύλου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863354 120 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-19
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Παρασκευάκη Ιωάννα-Στεφανία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Νικολόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δήμητρα Παπαδοπούλου - Κλαμαρή, Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Χριστίνα Σταμπέλου, Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έννομες Συνέπειες από τη Διόρθωση της Ταυτότητας Φύλου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Έννομες Συνέπειες από τη Διόρθωση της Ταυτότητας Φύλου
Περίληψη:
Με τη ψήφιση του νόμου 4491/2017, καθιερώνεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη η ανάδειξη της ταυτότητας φύλου ενός διεμφυλικού προσώπου καθώς και η νομική αναγνώριση αυτής ρητά ώς προστατευόμενο έννομο αγαθό που απορρέει από το ευρύτερο δικαίωμα στην προσωπικότητα. Η παρούσα εργασία ως στόχο έχει αρχικά να κάνει μία σύντομη κοινωνιολογική προσέγγιση της ευρύτερης έννοιας του φύλου, με την αποδόμηση των εννοιών βιολογικό και κοινωνικό φύλο. Στη συνέχεια αναλύονται σε βάθος τα δικαιώματα των διεμφυλικών προσώπων που σχετίζονται με τη διαδικασία της διόρθωσης της ταυτότητας φύλου τους, όπως αυτά διαμορφώνονται περιορισμένα στο ν. 4491/2017 αλλά εκτενώς στο Σύνταγμα, στον Αστικό Κώδικα, στην ΕΣΔΑ καθώς και σε άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα και ερευνάται κατά πόσο εν τέλει αποτυπώνονται αυτά αποτελεσματικά στο κείμενο του νόμου 4491/2017. Έπειτα επιχειρείται μία εκτενής ανάλυση των ρυθμίσεων του νόμου 4491/2017 για τη διαδικασία της διόρθωσης της ταυτότητας φύλου στη ληξιαρχική πράξη γέννησης και στα λοιπά έγγραφα ενώ αναφέρονται και οι χαρακτηριστικότερες έννομες συνέπειες των ρυθμίσεων του νόμου αυτού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
ταυτότητα φύλου, προσωπικότητα, διεμφυλικά πρόσωπα, φύλο, ληξιαρχικές πράξεις
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
60
Αριθμός σελίδων:
96

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-500-1.pdf
892 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.