Η ενικότητα στη σκέψη του Jacques Derrida και του Hans-Georg Gadamer

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863661 215 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-20
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μπλέτσας Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασίλειος Βουτσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική , ΕΚΠΑ
Φίλιππος Βασιλόγιαννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική , ΕΚΠΑ
Νικόλαος Παπασπύρου, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ενικότητα στη σκέψη του Jacques Derrida και του Hans-Georg Gadamer
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ενικότητα στη σκέψη του Jacques Derrida και του Hans-George Gadamer
Περίληψη:
Στο παρόν πόνημα επιχειρείται ένας διάλογος μεταξύ της ερμηνευτικής φιλοσοφίας του Γερμανού φιλοσόφου H.G.Gadamer και του ρεύματος της αποδόμησης του Γαλλοαλγερινού φιλοσόφου Jacques Derrida. Το πλαίσιο, εντός του οποίου εξετάζεται ο εν λόγω διάλογος, είναι αυτό της εφαρμογής του δικαίου και ειδικότερα ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνεται μια απόφαση ή μια κρίση. Όσον αφορά την ερμηνευτική προσέγγιση του Gadamer, αναζητείται ο τρόπος που λαμβάνει χώρα η κατανόηση από τον εκάστοτε ερμηνευτή. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι προ-κατανοήσεις ως το υπόβαθρο της διαδικασίας της κατανόησης της εκάστοτε υπό κρίση περίπτωσης και κατά πόσο αυτές αποτελούν στη σκέψη του Gadamer την απαραίτητη προϋπόθεση για την εκκίνηση του ερμηνευτικού κύκλου. Επιπλέον, ερευνάται πως το σύνολο των προ-κατανοήσεων και εν γένει το δίκαιο που συνθέτουν τον ερμηνευτικό ορίζοντα του ερμηνευτή συγκεκριμενοποιούνται στην υπό κρίση περίπτωση οδηγώντας σε μια ενική κάθε φορά κρίση. Εν συνεχεία, παρατίθενται μια σειρά ενστάσεων-αποριών που προκύπτουν από την ντεριντιανή αποδομητική ανάγνωση. Αναλυτικότερα, εκφράζονται επιφυλάξεις σχετικά τον ρόλο των προ-κατανοήσεων ως πρωταρχική συνθήκη καθώς και με το κατά πόσο αυτές μπορούν να συνθέσουν έναν ερμηνευτικό ορίζοντα ως προϋπόθεση της διαδικασίας της κατανόησης. Τέλος, ο διάλογος επικεντρώνεται γύρω από την αδυναμία πλήρους οικειοποιήσεως της ενικής υπό κρίση περίπτωσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φιλοσοφία του δικαίου
Λέξεις-κλειδιά:
ερμηνευτική,προκαταλήψεις,μεθοδολογία,κατανόηση, εφαρμογή,αποδόμηση,ενικότητα,απόφαση,κρίση,Ντεριντά,Γκανταμερ
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
19
Αριθμός σελίδων:
59
Μπλέτσας Παναγιώτης - Διπλωματική.pdf (898 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο