«Λειτουργίες της Οικογενειακής Ζωής και Σχολική Ετοιμότητα: Μελέτη των στάσεων και των αντιλήψεων των γονέων ως προς τη συμβολή της ανάγνωσης κειμένων (παραμύθια) από τους ίδιους στη σχολική ετοιμότητα των παιδιών τους»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865809 174 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-12
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Βασιλάκη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
κ. Μαρία Βλασσοπούλου,Επ. Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ (επιβλέπουσα)
κ. Ηρώ Μυλωνάκου-Κεκέ, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
κ. Άρτεμις Γιώτσα, Αν. Καθηγήτρια ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Λειτουργίες της Οικογενειακής Ζωής και Σχολική Ετοιμότητα: Μελέτη των στάσεων και των αντιλήψεων των γονέων ως προς τη συμβολή της ανάγνωσης κειμένων (παραμύθια) από τους ίδιους στη σχολική ετοιμότητα των παιδιών τους»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Λειτουργίες της Οικογενειακής Ζωής και Σχολική Ετοιμότητα: Μελέτη των στάσεων και των αντιλήψεων των γονέων ως προς τη συμβολή της ανάγνωσης κειμένων (παραμύθια) από τους ίδιους στη σχολική ετοιμότητα των παιδιών τους»
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά την σχολική περίοδο 2017-2018 σε δυο Νηπιαγωγεία στο νομό Αττικής με στόχο την διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των γονέων ως προς τη συμβολή της ανάγνωσης κειμένων (παραμύθια) από τους ίδιους στη σχολική ετοιμότητα των παιδιών τους.
Η έρευνα διενεργήθηκε σε 61 γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας (5-6 ετών) μέσω ερωτηματολογίου. Η συλλογή των δεδομένων απέβλεπε στο να απαντηθούν και να μελετηθούν τα ακόλουθα: α) πώς σχετίζονται οι στάσεις των γονέων με τη συχνότητα ανάγνωσης κειμένων στα παιδιά τους, β) ποιες είναι οι συνήθειες των γονέων όσον αφορά αυτή την δραστηριότητα, γ) κατά πόσον οι γονείς πιστεύουν ότι η ανάγνωση κειμένων θα βοηθήσει το παιδί να είναι κατάλληλα έτοιμο για το σχολείο, δ) κατά πόσον οι γονείς με ένα παιδί έχουν διαφορετικές συνήθειες από εκείνους τους γονείς που έχουν περισσότερα από ένα παιδιά.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώσαμε πως οι γονείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση της γνωστικής και της γλωσσικής ανάπτυξης ενός μικρού παιδιού καθώς ενεργούν υποστηρίζοντας και επεκτείνοντας την εκμάθηση του για ανάγνωση. Με άλλα λόγια, οι περισσότεροι γονείς διαβάζοντας οι ίδιοι για τους εαυτούς τους, έχουν θετική στάση και αντίληψη απέναντι στο να διαβάζουν κείμενα (παραμύθια) στα παιδιά τους πιστεύοντας πως αυτό αναπτύσσει διάφορες δεξιότητες και ικανότητες που τα βοηθά στη σχολική τους ετοιμότητα.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εμπειρίες γραμματισμού στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης βιβλίων συνδέονται με την ανάπτυξη των πρώιμων δεξιοτήτων και τελικά με την απόκτηση της ανάγνωσης (Senechal et al., 1998).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολικη Ετοιμότητα, Στάσεις και αντιλήψεις γονέων, Ανάγνωση Παραμυθιών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
126

Βασιλάκη+Μαρία_Λειτουργίες+της+Οικογενειακής+Ζωής+και+Σχολική+Ετοιμότητα.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.