Ανεργία και Αναδυόμενη Ενηλικίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2868148 133 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-05-08
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Διβριώτου Μαρίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Άννα Χριστοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλία Ίσαρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ντιάνα Χαρίλα, Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανεργία και Αναδυόμενη Ενηλικίωση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανεργία και Αναδυόμενη Ενηλικίωση
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση των απόψεων και των συναισθημάτων των αναδυόμενων ενηλίκων, μέσα από τις αναπαραστάσεις και τις σκέψεις τους αναφορικά με το ζήτημα της ανεργίας. Αρχικά, λοιπόν, γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση των εννοιών που μελετώνται και εν συνεχεία η αναλυτική παρουσίαση της έρευνας. Το δείγμα αποτέλεσαν 18 αναδυόμενοι ενήλικες, ηλικίας 18 – 25 ετών. Η συλλογή των δεδομένων βασίστηκε στη σκόπιμη ομοιογενή δειγματοληψία και πραγματοποιηθήκε μέσω ημιδομημένης συνέντευξης και μέσω ενός ερωτηματολογίου δημογραγραφκών στοιχείων. Ακόμη, για την ανάλυση του φαινομένου που μελετάται, χρησιμοποιηθήκε η θεματική ανάλυση, ενώ ο προσανατολισμός είναι φαινομενολογικός. Πιο συγκεκριμένα, η ερμηνεία των θεμάτων έγινε με έναν ενσυναισθητικό τρόπο και κυρίως πραγματοποιήθηκε η αναγνώριση των ζητημάτων που έθιξαν οι συμμετέχοντες. Οι θεματικές που προέκυψαν μέσα από την ανάλυση των δεδομένων είναι οι εξής: 1) Παράγοντες Διαμόρφωσης της Επαγγελματικής Ταυτότητας, 2) Το Βίωμα της Ανεργίας, 3) Η Δυνατότητα Αυτομόμησης, 4) Η Ταυτότητα του Ανέργου, 5) Η Διαχείριση της Ανεργίας και 6) Αναστοχασμός για την Ανεργία. Τέλος, γίνεται μία συσχέτιση ανάμεσα στην υπάρχουσα θεωρία και τα ευρήματα της μελέτης, ενώ παράλληλα αναφέρονται τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα της έρευνας και παρέχονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Ανεργία, Αναδυόμενη Ενηλικίωση, Ανεργία και Νέοι, Οικονομική Κρίση, Θεματική Ανάλυση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
66
Αριθμός σελίδων:
156

Διπλωματική Εργασία.pdf
934 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.