Ψυχωτικές εμπειρίες σε εφήβους με ιστορικό τραύματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873452 229 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-05-15
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μυλωνά Σαββίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κολαΐτης Γεράσιμος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κόλλιας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παπανικολάου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχωτικές εμπειρίες σε εφήβους με ιστορικό τραύματος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ψυχωτικές εμπειρίες σε εφήβους με ιστορικό τραύματος
Περίληψη:
Εισαγωγή:Ο ρόλος του τραύματος στην αιτιολογία της σχιζοφρένειας είναι πλέον επαρκώς τεκμηριωμένος βιβλιογραφικά. Το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί στο λεγόμενο «συνεχές της ψύχωσης», στο οποίο έχει προταθεί ότι ανήκουν και οι ψυχωτικές εμπειρίες, εμπειρίες υψηλής κλινικής σημασίας, αφού εκτός από ψύχωση φαίνεται να σχετίζονται και με άλλες ψυχιατρικές νοσολογικές οντότητες, όπως κατάθλιψη, αυτοκτονικότητα και πτωχή λειτουργικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη των παραγόντων κινδύνου για ψυχωτικές εμπειρίες καθώς και της σημασίας τους στο σχεδιασμό πρώιμων παρεμβάσεων προληπτικού χαρακτήρα, κρίνεται σημαντική.
Σκοπός:Σκοπός της παρούσας πρωτότυπης μελέτης, ήταν να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ τραύματος και ψυχωτικών εμπειριώνκαι ο ρόλος της χρονιότητας των εμπειριών αυτών και της συνοδού δυσφορίας στη ψυχολογική επιβάρυνση των εφήβων.
Μέθοδος:Στη μελέτη συμμετείχαν 119 έφηβοι 12-18 ετών, 71 υπό ιδρυματική προστασία και 48 κοινοτικού δείγματος. Για τη διερεύνηση ψυχωτικών εμπειριών, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο αυτοαναφοράς CAPE. Για την ανίχνευση τραυματικών εμπειριών, χρησιμοποιήθηκε εργαλείο αυτοαναφοράς που προέκυψε μετά από προσαρμογή της ημιδομημένης ψυχιατρικής συνέντευξης K-SADS-PL και για την εκτίμηση συναισθηματικών δυσκολιών και λειτουργικότητας, χρησιμοποιήθηκε το SDQ-Hel.
Αποτελέσματα:Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι το τραύμα σχετίζεται ισχυρά με την εμφάνιση ψυχωτικών εμπειριών, στη θετική διάσταση, στη διάσταση της κατάθλιψης, αλλά και συνολικά, με το διαπροσωπικό τραύμα να εμφανίζει την ισχυρότερη συσχέτιση. Υπήρξαν σημαντικές θετικές συσχετίσεις μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας συχνότητας και δυσφορίας του CAPE και της συνολικής βαθμολογίας SDQ.
Συμπεράσματα:Το πλήθος των τραυματικών γεγονότων και η σοβαρότητα του τραυματισμού σχετίζονται με συχνότερες και πιο δυσφορικές ψυχωτικές εμπειρίες. H χρονιότητα και η συνοδός δυσφορία από τις εμπειρίες αυτές συμβάλουν σημαντικά στη ψυχολογική επιβάρυνση των εφήβων. Προτείνεται στους ειδικούς ψυχικής υγείας που εξετάζουν εφήβους με συχνές και δυσφορικές ψυχωτικές εμπειρίες να διερευνούν την ύπαρξη τραυματικών γεγονότων και αντίστροφα, καθώς η πρώιμη παρέμβαση και αντιμετώπιση των συνεπειών του τραύματος σε εφήβους με ψυχωτικά φαινόμενα, θα μπορούσε να βελτιώσει τις μακροπρόθεσμες εκβάσεις αλλά και να βελτιώσει την απαντητικότητά τους σε μελλοντικές ψυχοπιεστικές καταστάσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ψυχωτικές εμπειρίες, Έφηβοι, Τραύμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
125
Αριθμός σελίδων:
127
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΟ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο