Η επίδραση της συνοχής στα επίπεδα του αγωνιστικού άγχους και στην απόδοση αθλητριών υδατοσφαίρισης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875341 83 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προπονητική Αθλημάτων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-05
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μουσελίμη Αρετή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεόδωρος Πλατάνου, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ψυχουντάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Χαιροπούλου Χρυσούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της συνοχής στα επίπεδα του αγωνιστικού άγχους και στην απόδοση αθλητριών υδατοσφαίρισης.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της συνοχής στα επίπεδα του αγωνιστικού άγχους και στην απόδοση αθλητριών υδατοσφαίρισης.
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση της επίδρασης της συνοχής στα επίπεδα αγωνιστικού άγχους κατάστασης και στην απόδοση των αθλητικών ομάδων με δείγμα αθλήτριες υδατοσφαίρισης. Ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας ορίζονται η κοινωνική συνοχή και η συνοχή έργου και εξαρτημένες η ένταση και η κατεύθυνση του άγχους και η απόδοση.Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εβδομήντα οκτώ αθλήτριες υδατοσφαίρισης, με μέσο όρο ηλικίας 21.69 χρόνια και αθλητική εμπειρία με μέσο όρο τα 11.4 χρόνια. Η μέτρηση της συνοχής έγινε σε μια προπόνηση στο μέσο της εβδομάδας με τη χρήση του Ερωτηματολογίου Περιβάλλοντος Ομάδας ( Group Environment Questionnare; GΕQ; Carron, Widmeyer, &Brawley, 1985; Αγγελονίδης, 1995). Η μέτρηση του Αγωνιστικού Άγχους Κατάστασης έγινε στον αγώνα που ακολουθούσε στο τέλος της εβδομάδας, με το Ερωτηματολόγιο Αγωνιστικής Κατάστασης (Competitive State Anxiety Inventory-II; CSAI-II; Martens et al., 1990; Κάκκος & Ζέρβας, 1996),στο οποίο προστέθηκε η κλίμακα της κατεύθυνσης του άγχους (Jones & Swain, 1992) για κάθε ερώτημά του. Η απόδοση μετρήθηκε με καταγραφή του αποτελέσματος του μετρούμενου αγώνα. Τα αποτελέσματα έδειξαν θετική σχέση της κοινωνικής συνοχής με την κατεύθυνση του άγχους και την ένταση της αυτοπεποίθησης. Η συνοχή έργου εμφανίζει θετική σχέση με την κατεύθυνση της αυτοπεποίθησης. Βρέθηκε ότι όσο υψηλότερη είναι η συνοχή έργου τόσο μειώνονται τα ποσοστά ήττας της ομάδας. Η ένταση της αυτοπεποίθησης σχετίζεται θετικά με την απόδοση της ομάδας ενώ το γνωστικό και το σωματικό άγχος αρνητικά. Ανάμεσα στις ομάδες υψηλής και χαμηλής συνοχής και στις δυο διαστάσεις της συνοχής, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ένταση και την κατεύθυνση του άγχους σε όλες του τις διαστάσεις. Η κοινωνική συνοχή και η συνοχή έργου βρέθηκε ότι προβλέπουντην απόδοση και την κατεύθυνση της αυτοπεποίθησης. Συμπερασματικά ομάδες με υψηλή συνοχή έργου εμφανίζουν υψηλή απόδοση. Οι αθλήτριες – μέλη ομάδων με υψηλή κοινωνική συνοχή ερμηνεύουν το αγωνιστικό άγχος κατάστασης ως διευκολυντικό για την απόδοσή τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Συνοχή έργου,κοινωνική συνοχή, αγωνιστικό άγχος κατάστασης, διευκολυντικό άγχος, ανασταλτικό άγχος, απόδοση, υδατοσφαίριση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
72
Αριθμός σελίδων:
84
τελικο ορκομωσιας.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο