"Οι Θεατρικές Τεχνικές ως Διδακτικό Εργαλείο στο Δημοτικό Σχολείο σε Θέματα Τοπικής Ιστορίας: Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875513 113 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-04
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Καραθανάση Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Δημάκη-Ζώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Θόδωρος Γραμματάς, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
"Οι Θεατρικές Τεχνικές ως Διδακτικό Εργαλείο στο Δημοτικό Σχολείο σε Θέματα Τοπικής Ιστορίας: Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
"Οι Θεατρικές Τεχνικές ως Διδακτικό Εργαλείο στο Δημοτικό Σχολείο σε Θέματα Τοπικής Ιστορίας: Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών"
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, ερευνήθηκαν οι θεατρικές τεχνικές ως διδακτικό εργαλείο στο δημοτικό σχολείο σε θέματα τοπικής ιστορίας, αλλά και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για αυτές. Για την πληρότητα της έρευνας, εξετάσθηκαν στο πρώτο μέρος που συνιστά και το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας, η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση και η θέση της στο μάθημα της ιστορίας, σύμφωνα με τα νέα προγράμματα σπουδών. Στη συνέχεια, αναλύθηκε ο ορισμός της τοπικής ιστορίας και παρουσιάστηκε η διαπολιτισμική της διάσταση αλλά και η σχέση της τόσο με το μάθημα της γενικής ιστορίας όσο και με το θέατρο. Παράλληλα, αναλύθηκε η έρευνα του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη Σχολική Ιστορία και παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα στοιχεία του θεάτρου στην εκπαίδευση και οι διάφορες μορφές του, οι θεατρικές τεχνικές και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Μέσα από την ανάλυση των θετικών επιδράσεων του θεάτρου στην ενσυναισθητική προσέγγιση της ιστορίας, αλλά και της παρουσίασης των συμπερασμάτων άλλων σχετικών μελετών, εξετάστηκε ο ρόλος του εκπαιδευτικού και οι αντιλήψεις του στη χρήση του θεάτρου στην εκπαίδευση των μαθητών για το μάθημα της τοπικής ιστορίας. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς της διπλωματικής σε δείγμα 107 εν ενεργεία εκπαιδευτικών μέσω της χρήσης του SPSS και παρατίθενται τα συμπεράσματα της ανάλυσης. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί μικρότερης ηλικίας, με περισσότερους τίτλους σπουδών, αλλά και λιγότερα έτη εργασίας στην εκπαίδευση είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τις θεατρικές τεχνικές. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν τη σημασία και τη χρησιμότητα των θεατρικών τεχνικών στην καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και συνείδησης, αλλά και το γεγονός ότι προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών, οδηγούνται με μεγαλύτερη επιτυχία στην ένταξη των εν λόγω τεχνικών στο μάθημα της τοπικής ιστορίας.

Λέξεις-Κλειδιά
Τοπική ιστορία, θεατρικές τεχνικές, ιστορική συνείδηση, ιστορική σκέψη, διαθεματικότητα, αντιλήψεις εκπαιδευτικών


Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, ερευνήθηκαν οι θεατρικές τεχνικές ως διδακτικό εργαλείο στο δημοτικό σχολείο σε θέματα τοπικής ιστορίας, αλλά και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για αυτές. Για την πληρότητα της έρευνας, εξετάσθηκαν στο πρώτο μέρος που συνιστά και το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας, η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση και η θέση της στο μάθημα της ιστορίας, σύμφωνα με τα νέα προγράμματα σπουδών. Στη συνέχεια, αναλύθηκε ο ορισμός της τοπικής ιστορίας και παρουσιάστηκε η διαπολιτισμική της διάσταση αλλά και η σχέση της τόσο με το μάθημα της γενικής ιστορίας όσο και με το θέατρο. Παράλληλα, αναλύθηκε η έρευνα του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη Σχολική Ιστορία και παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα στοιχεία του θεάτρου στην εκπαίδευση και οι διάφορες μορφές του, οι θεατρικές τεχνικές και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Μέσα από την ανάλυση των θετικών επιδράσεων του θεάτρου στην ενσυναισθητική προσέγγιση της ιστορίας, αλλά και της παρουσίασης των συμπερασμάτων άλλων σχετικών μελετών, εξετάστηκε ο ρόλος του εκπαιδευτικού και οι αντιλήψεις του στη χρήση του θεάτρου στην εκπαίδευση των μαθητών για το μάθημα της τοπικής ιστορίας. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς της διπλωματικής σε δείγμα 107 εν ενεργεία εκπαιδευτικών μέσω της χρήσης του SPSS και παρατίθενται τα συμπεράσματα της ανάλυσης. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί μικρότερης ηλικίας, με περισσότερους τίτλους σπουδών, αλλά και λιγότερα έτη εργασίας στην εκπαίδευση είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τις θεατρικές τεχνικές. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν τη σημασία και τη χρησιμότητα των θεατρικών τεχνικών στην καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και συνείδησης, αλλά και το γεγονός ότι προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών, οδηγούνται με μεγαλύτερη επιτυχία στην ένταξη των εν λόγω τεχνικών στο μάθημα της τοπικής ιστορίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θέατρο
Λέξεις-κλειδιά:
Τοπική ιστορία, θεατρικές τεχνικές, ιστορική συνείδηση, ιστορική σκέψη, διαθεματικότητα, αντιλήψεις εκπαιδευτικών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
104
Αριθμός σελίδων:
124

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-Α.Μ. 552124.ΤΕΛΙΚΟ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.