Εφαρμογές των Memristors σε Ψηφιακά και Αναλογικά Κυκλώματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875892 131 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-11
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Γεώργας Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αραπογιάννη Αγγελική, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, EΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογές των Memristors σε Ψηφιακά και Αναλογικά Κυκλώματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εφαρμογές των Memristors σε Ψηφιακά και Αναλογικά Κυκλώματα
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στοιχείο ανάλυσης το memristor, το οποίο ανακαλύφθηκε από τον καθηγητή Leon Chua και αποτελεί πλέον το τέταρτο θεμελιώδες
ηλεκτρικό στοιχείο.
Στην πρώτη ενότητα γίνεται λεπτομερής αναφορά στην πρώτη εφαρμοσμένη
υλοποίηση του, στον τρόπο λειτουργίας του και τις ιδιότητες που εμφανίζει.
Παρουσιάζονται διαχρονικά οι προσπάθειες που έχουν γίνει για τη μοντελοποίηση της
συσκευής. Για να γίνουν διακριτές οι μεταξύ τους διαφορές, παρατίθενται μέσω
προσομοίωσης οι σχέσεις των εξεταζόμενων μεταβλητών των σημαντικότερων
μοντέλων ώστε να δειχθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ τους και τελικά να συμπεράνουμε
ποιό θεωρητικό μοντέλο προσομοιάζει περισσότερο με το φυσικό. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται τρείς διαφορετικοί τρόποι υλοποίησης των ψηφιακών λογικών
κυκλωμάτων με τη χρήση του memristor ως βασικό στοιχείο (τρόπος υλοποίησης Magic
– MRL - Ιmply). Στην τελευταία ενότητα, παραθέτουμε και συγκρίνουμε αναλογικούς
ενισχυτές μεταβλητού κέρδους και εύρους ζώνης με τη χρήση του memristor ως
μεταβλητή αντίσταση.
Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η εφαρμογή του memristor σε
αντικατάσταση της αντίστασης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως οι
μικρότερες διαστάσεις της συσκευής, η σταθερότερη τάση εξόδου στις μεταβολές της
θερμοκρασίας καθώς επίσης και η δυνατότητα ελέγχου της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
μνημοαντίσταση , ενισχυτές με μνημοαντιστάσεις, μη πτητική μνήμη, μη γραμμική αντίσταση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
13
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
71
Αριθμός σελίδων:
124
FINAL GEORGIOS K GEORGAS MM276 2019.pdf (8 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο