Μετατραυματική Διαταραχή του Στρες και Μετατραυματική Ανάπτυξη σε ασθενείς με καρκίνο μαστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879284 156 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-18
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Λαβδά Νικολέττα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πατηράκη Ελισάβετ, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ, Επιβλέπουσα
Σουρτζή Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Κατσαραγάκης Στυλιανός, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετατραυματική Διαταραχή του Στρες και Μετατραυματική Ανάπτυξη σε ασθενείς με καρκίνο μαστού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μετατραυματική Διαταραχή του Στρες και Μετατραυματική Ανάπτυξη σε ασθενείς με καρκίνο μαστού
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η διάγνωση καρκίνου του μαστού αποτελεί μια ξαφνική ανατροπή στη ζωή της γυναίκας που επισκιάζεται διαρκώς από την απειλή του θανάτου. Η εμπειρία αυτή είναι ιδιαίτερα στρεσογόνος και δύναται να εξελιχθεί σε τραυματική υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο καρκίνος μαστού ως τραύμα επιφέρει τόσο αρνητικές, όσο και θετικές επιπτώσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών αποτελούν η Μετατραυματική Διαταραχή του Στρες (ΜΔΣ-PTSD) και η Μετατραυματική Ανάπτυξη (ΜΑ-PTG).
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης ΜΔΣ και ΜΑ σε ασθενείς με καρκίνο μαστού, η μελέτη και καταγραφή των παραγόντων που σχετίζονται και συμβάλλουν στην εμφάνιση αυτών, καθώς και η διερεύνηση της πιθανής μεταξύ τους σχέσης.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων: PubMed, Wiley Online Library, Taylor & Francis Online και Ingenta Connect, χρησιμοποιώντας συναφείς όρους ως λέξεις-κλειδιά, για τα έτη 2007-2018.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά περιλαμβάνονται 61 άρθρα. Από την ανάλυση των επιμέρους μελετών προκύπτει πως διάφοροι δημογραφικοί, ιατρικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην εκδήλωση των φαινομένων αυτών, όπως για παράδειγμα η ηλικία, η λήψη χημειοθεραπείας και η χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών αντιμετώπισης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ένα μικρό μόνο ποσοστό ασθενών με καρκίνο μαστού θα εμφανίσει ΜΔΣ, ενώ η πλειοψηφία αυτών θα βιώσει ΜΑ. Συγχρόνως, προκύπτει πως οι δύο αυτές έννοιες είναι ανεξάρτητες και δε σχετίζονται μεταξύ τους. Ωστόσο, οι ποικίλες διαφορές στο μεθοδολογικό σχεδιασμό και οι σημαντικοί περιορισμοί δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών και σαφών συμπερασμάτων. Στο μέλλον, διαχρονικές και προοπτικές έρευνες θα ρίξουν περισσότερο φως στους παράγοντες που επιδρούν στην εμφάνιση των φαινομένων αυτών και θα περιγράψουν με ακρίβεια τη μεταξύ τους συσχέτιση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος μαστού, Μετατραυματική Διαταραχή του Στρες, PTSD, Μετατραυματική Ανάπτυξη, PTG
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
163
Αριθμός σελίδων:
128

Lavda Nikoletta Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.