ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) στη γεωλογική χαρτογράφηση και στην τεκτονική ανάλυση σε λατομεία των περιοχών της Καισαριανής Υμηττού και του Βώλακα Δράμας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879314 85 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεκτονική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-18
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Στανωτά Ειρήνη-Σπυριδούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στυλιανός Λόζιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εμμανουήλ Βασιλάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) στη γεωλογική χαρτογράφηση και στην τεκτονική ανάλυση σε λατομεία των περιοχών της Καισαριανής Υμηττού και του Βώλακα Δράμας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) στη γεωλογική χαρτογράφηση και στην τεκτονική ανάλυση σε λατομεία των περιοχών της Καισαριανής Υμηττού και του Βώλακα Δράμαςτων περιοχών
Περίληψη:
Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια μίας χαρτογράφησης στην ύπαιθρο, προκύπτουν προβλήματα που αφορούν την προσβασιμότητα της εκάστοτε περιοχής μελέτης και κατ’επέκταση την εξέταση των δομών της, εξαιτίας των ιδιαίτερων φυσικογεωγραφικών χαρακτηριστικών αυτής. Στη λύση τέτοιων προβλημάτων συνέβαλλε μέχρι πρότινος η αξιοποίηση αεροφωτογραφιών. Τελευταία, όμως, έχει παρατηρηθεί – στις γεωεπιστήμες και όχι μόνο – άνθηση της φωτογραμμετρίας SfM (Structure for Motion) που εφαρμόζεται σε φωτογραφίες που λαμβάνονται από drones (ΣμηΕΑ-Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, UAS – Unmanned Aircraft Systems). Έτσι, γίνεται εφικτή η αναγνώριση, η μελέτη με ακρίβεια και η ερμηνεία των εκάστοτε δομών (όπως για παράδειγμα επιφανειών ρηγμάτων). Δημιουργείται, λοιπόν – παράλληλα με την εργασία υπαίθρου όπου ήταν αυτή εφικτή – η δυνατότητα λήψης φωτογραφικού και βιντεοσκοπικού υλικού από drone ως επικουρική μέθοδος κατά τη χαρτογράφηση και την τεκτονική ανάλυση σε απότομα πρανή και συγκεκριμένα σε λατομεία των περιοχών της Καισαριανής Υμηττού και του Βώλακα Δράμας (Όρος Φαλακρό). Περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία της χαρτογράφησης χαρακτηριστικών δομών στις δύο περιοχές μελέτης. Στην περίπτωση της Καισαριανής, χρησιμοποιούνται δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω drone και μέσω εργασίας υπαίθρου, ενώ στην περίπτωση του Βώλακα χρησιμοποιείται υλικό που προέρχεται μόνο από πτήσεις drone. Τα σχέδια πτήσης σε κάθε περίπτωση ήταν διαφορετικά. Και στις δύο περιπτώσεις αναγνωρίζονται, χαρακτηρίζονται και ψηφιοποιούνται χαρακτηριστικές δομές κι εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με αυτές και την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού χρήσης δεδομένων υπαίθρου και δεδομένων από drone. Παράγονται ψηφιακά μοντέλα επιφάνειας, ορθομωσαϊκοί χάρτες, ψηφιακά μοντέλα εξομάλυνσης εδάφους μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων που λαμβάνονται από drone. Αυτοί οι χάρτες χρησιμοποιούνται για την εξέταση των δομών των περιοχών. Υπολογίζονται τα στοιχεία των επιφανειών, δημιουργούνται διαγράμματα πυκνοτήτων σε δίκτυα Schmidt, τα αντίστοιχα ροδογράμματα και κυκλογραφικές προβολές κύριων επιφανειών και παράγονται χάρτες μορφολογικών κλίσεων. Δίνεται η δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης και μελέτης των δύο περιοχών μελέτης και του συνόλου των δομών τους, ακόμα κι εκείνων που δεν εκτίθενται στην επιφάνεια των πρανών. Διερευνάται, με αυτόν τον τρόπο, το κατά πόσο μπορεί η χρήση drone να συμβάλλει στη διαδικασία της γεωλογικής και τεκτονικής χαρτογράφησης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας που αναπτύσσεται, επισημαίνονται τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα που προκύπτουν από κάθε μέθοδο, αλλά και τους τρόπους διόρθωσης ή αποφυγής τυχόν σφαλμάτων. Γίνεται ερμηνεία του ενιαίου στατιστικού δείγματος των μετρήσεων, λαμβάνοντας υπόψιν το κατά πόσο, με ποιόν τρόπο και σε ποιες δομές ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν πολλές μετρήσεις κι έχοντας εφαρμόσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοιογένεια όσον αφορά αυτές. Τέλος, γίνεται κατανοητός ο καθοριστικός ρόλος της λήψης δεδομένων από drone σε περιπτώσεις εργασιών σε λατομεία, καθώς δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς χαρτογράφησης του εκάστοτε κοιτάσματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
UAV, 3D απεικονίσεις, γεωλογική χαρτογράφηση, τεκτονική ανάλυση, Υμηττός, Δράμα, λατομεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
129
Αριθμός σελίδων:
219
Eirini_Spyridoula_Stanota_Master_2019_Pergamos_final.pdf (28 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο