Άγχος και επιβάρυνση φροντιστών ηλικιωμένων ασθενών που εισάγονται ως επείγοντα περιστατικά σε παθολογική κλινική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879560 115 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-23
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Σακελλαρίου Αθηνά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μυστακίδου Κυριακή, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπουσα
Πατηράκη Ελισάβετ, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Μπατιστάκη Χρυσάνθη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άγχος και επιβάρυνση φροντιστών ηλικιωμένων ασθενών που εισάγονται ως επείγοντα περιστατικά σε παθολογική κλινική
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Άγχος και επιβάρυνση φροντιστών ηλικιωμένων ασθενών που εισάγονται ως επείγοντα περιστατικά σε παθολογική κλινική
Περίληψη:
Εισαγωγή
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς αποτελούν σημαντικό ποσοστό των ασθενών που προσέρχονται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και χρήζουν νοσηλείας. Η συννοσηρότητα, η πολυφαρμακία, οι άτυπες εκδηλώσεις των νοσημάτων, η αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης είναι μερικά χαρακτηριστικά που υποδεικνύουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας σε αυτή την ομάδα ασθενών. Παράλληλα, η απουσία κατάλληλων δομών, κοινωνικών υπηρεσιών και υποστήριξης και η έλλειψη εκπαίδευσης στους φροντιστές οδηγούν σε αυξημένη επιβάρυνση και άγχος κατά την φροντίδα και μειωμένη ποιότητα ζωής.
Στόχος
Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε το άγχος και η επιβάρυνση φροντιστών ηλικιωμένων ασθενών που παρουσίασαν οξεία επιδείνωση της υγείας τους και νοσηλεύτηκαν σε παθολογική κλινική.
Μέθοδος
Το δείγμα περιελάμβανε 130 φροντιστές ηλικιωμένων ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην παθολογική κλινική του ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Οκτώβριο του 2018. Χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια της κλίμακας έκβασης της φροντίδας ΒΑΚΑS για την αξιολόγηση της επιβάρυνσης, το ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης Spielberger State-Trait για την εκτίμηση του περιστασιακού και ιδιοσυγκρασιακού άγχους και η γραμμική κλίμακα LASA για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής.
Αποτελέσματα
Από την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων βρέθηκαν ότι: το άγχος αυξάνεται όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα της φροντίδας (p:<0,001) και ο ημερήσιος χρόνος φροντίδας (p:0,034), ο φροντιστής έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με τον ασθενή (p: 0,064),ο φροντιστής δεν εργάζεται (p:0,023), η νεαρότερη ηλικία του ασθενούς (p: 0,042) και ο ασθενής νοσεί με καρκίνο (p: 0,018). Η επιβάρυνση των φροντιστών είναι μεγαλύτερη όσο αυξάνεται το χρονικό διάστημα της φροντίδας (p:<0,001), η συγγένεια με τον ασθενή είναι πρώτου βαθμού (p:0,007) και επηρεάζεται από την ενεργητικότητα (p:0,086) και την ποιότητα ζωής των φροντιστών (p:0,071)
Συμπέρασμα
Η επιβάρυνση και το άγχος αυξάνονται όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα της φροντίδας. Επιπλέον, εντείνονται όταν ο φροντιστής είναι πρώτου βαθμού συγγενής και ο ασθενής πάσχει από καρκίνο. Με τον προσδιορισμό των σημαντικών παραγόντων που επηρεάζουν το άγχος και την επιβάρυνση των φροντιστών μπορούν να σχεδιαστούν παρεμβάσεις που να στοχεύουν στην ανακούφιση των φροντιστών ώστε να παρέχουν πιο ποιοτική και αποτελεσματική φροντίδα στους ασθενείς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αγχος, Επιβάρυνση, Φροντιστές, Ηλικιωμένοι,Επειγοντα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
103
Αριθμός σελίδων:
88
Sakellariou Athina Master.pdf.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο