Εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου σε όργανα μερικώς εκτεθειμένα σε υψηλές δόσεις ακτινοβολίας λόγω ακτινοθεραπείας σε ασθενείς νεαρής και μέσης ηλικίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881042 241 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-09-23
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κουτρούλη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαζωνάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μαρής Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Περισυνάκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου σε όργανα μερικώς εκτεθειμένα σε υψηλές δόσεις ακτινοβολίας λόγω ακτινοθεραπείας σε ασθενείς νεαρής και μέσης ηλικίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου σε όργανα μερικώς εκτεθειμένα σε υψηλές δόσεις ακτινοβολίας λόγω ακτινοθεραπείας σε ασθενείς νεαρής και μέσης ηλικίας
Περίληψη:
Στη σύγχρονη εποχή, η μέθοδος της ακτινοθεραπείας χρησιμοποιείται κατά κόρον σε πολλές περιπτώσεις αντιμετώπισης καρκινικών όγκων. Ο αριθμός των επιζώντων από κακοήθεις νόσους αυξάνεται συνεχώς και έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στο ποσοστό εμφάνισης καρκινικών όγκων στους ασθενείς που τους έχει χορηγηθεί ακτινοθεραπεία, σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του γενικού πληθυσμού, που δεν έχει εκτεθεί σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, κάτι που αποδίδεται σε ανάπτυξη δευτερογενών καρκίνων επαγόμενων της ακτινοβολίας. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στον υπολογισμό του κινδύνου για την ανάπτυξη δευτερογενούς καρκίνου – του επιπλέον απόλυτου κινδύνου (EAR) και του αποδιδόμενου κίνδυνου κατά τη διάρκεια ζωής (LAR) – , επαγόμενου της ακτινοβολίας μετά από χορήγηση ακτινοθεραπείας σε 18 ασθενείς, σε όργανα που βρίσκονταν κατά τη διάρκεια της, μερικώς εντός της κύριας δέσμης ακτινοβόλησης, και κατά συνέπεια έλαβαν ανομοιογενείς δόσεις. Ο υπολογισμός αυτός, πραγματοποιείται με τη χρήση του μεγέθους της ισοδύναμης δόσης οργάνου (OED), η οποία υπολογίζεται με τη βοήθεια τριών διαφορετικών μη γραμμικών μοντέλων καμπύλης απόκρισης δόσης: το μηχανιστικό, το οποίο λαμβάνει υπόψη την κλασματοποίηση της θεραπείας και τον επαναποικισμό των κυττάρων, το μοντέλο σε σχήμα καμπάνας, το οποίο αγνοεί τον επαναποικισμό των κυττάρων και το μοντέλο πλατό, το οποίο υποθέτει πλήρη κυτταρικό επαναποικισμό. Τα μοντέλα αυτά αναπτύχθηκαν κυρίως μέσα από τη μελέτη των επιζώντων των ατομικών βομβών και ασθενών με λέμφωμα Hodgkin, που τους χορηγήθηκε ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση της ασθένειας τους. Ο υπολογισμός του κινδύνου ανάπτυξης δευτερογενή καρκίνου μετά την ακτινοθεραπεία γίνεται προσωποποιημένα για κάθε ασθενή ξεχωριστά και στη συνέχεια συγκρίνεται με την αντίστοιχη τιμή που αφορά πληθυσμό της ίδιας ηλικίας και φύλου, ο οποίος δεν έχει ακτινοβοληθεί και δε νοσεί. Τα αποτελέσματα είναι μείζονος σημασίας, καθώς μας επιτρέπουν να παρατηρήσουμε τις ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες συνέπειες της ακτινοθεραπείας σε κάθε ασθενή και να γίνει προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση τους, ενώ είναι, επίσης, χρήσιμα κατά την παρακολούθηση των ασθενών μετά από την ακτινοθεραπεία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ακτινοθεραπεία, Δευτερογενής, Καρκίνος, Κίνδυνος, Ισοδύναμη δόση οργάνου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
132
Αριθμός σελίδων:
123

Koutrouli Maria Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.