Ιντερλευκίνες και αυτόματες αποβολές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886907 154 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-12-09
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μαστροδήμα-Πολυχρονίου Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρακάκης Πέτρος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Ντόμαλη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαυρογιάννη Δέσποινα, ΕΔΙΠ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιντερλευκίνες και αυτόματες αποβολές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ιντερλευκίνες και αυτόματες αποβολές
Περίληψη:
Η αυτόματη έκτρωση ή αποβολή αποτελεί μια από τις συνηθέστερες επιπλοκές της κύησης και συμβαίνει στο 10-15% των γυναικών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αυτόματη αποβολή θεωρείται η απώλεια εμβρύου < 500 γρ. με ηλικία κύησης < 20 εβδομάδων. Το 0,5-2% των γυναικών παρουσιάζει καθ’ έξιν αποβολές ή αυτόματες επαναλαμβανόμενες αποβολές, οι οποίες ορίζονται ως τρεις ή περισσότερες αποτυχημένες κλινικά διαγνωσμένες κυήσεις. Παρά τις σημαντικές προόδους στον τομέα της γυναικολογίας και της επιστήμης της εξωσωματικής γονιμοποίησης, κατά τα τελευταία χρόνια, η αιτιολογία τους θεωρείται ακόμη και σήμερα αδιευκρίνιστη.
Όπως είναι ευρέως γνωστό, η ανοσιακή απάντηση και ιδιαίτερα η παραγωγή κυτταροκινών ποικίλει από άτομο σε άτομο. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει στο γενετικό πολυμορφισμό της γονιδιακής τους έκφρασης.
Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, οι κυτταροκίνες που ευνοούν την επιβίωση του εμβρύου, είναι κατά κύριο λόγο: Th2 (IL-4, IL-10, IL-13) και Th3 (TGF-1β) τύπου, ενώ η αποτυχία της εγκυμοσύνης, σχετίζεται με την επικράτηση κυτταροκινών Th1 τύπου (IL-2, TNF-α, IL-12), είτε Th17 (IL-17) τύπου. Συνεπώς, γνωρίζοντας πως για συγκεκριμένες κυτταροκίνες, υπάρχουν συγκεκριμένοι λειτουργικοί πολυμορφισμοί, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι γυναίκες με καθ’ έξιν αποβολές είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται από γενετική προδιάθεση ‘υπερέκφρασης’ των Th1 τύπου κυτταροκινών.
Σκοπός της εν λόγω διπλωματικής εργασίας, είναι να παραθέσει τόσο τα ήδη γνωστά δεδομένα που συνθέτουν το σκηνικό των αυτόματων αποβολών όσο και τα τελευταία αποτελέσματα πειραματικών μελετών.
Αυτά σχετίζονται κυρίως με το κατά πόσο επιβλαβής ή όχι είναι η ύπαρξη ή η απώλεια ορισμένων ιντερλευκινών κατά την κύηση, επίσης με το φαινόμενο των πολυμορφισμών γονιδίων ορισμένων ιντερλευκινών τύπου Th1 και Th2, το οποίο επηρεάζει τις περισσότερες φορές αρνητικά την ομαλή έκβαση μιας κύησης, με το να παρουσιάσει την IL-35, ως ιντερλευκίνη σχετικώς απαραίτητη για τη διατήρηση της κύησης και τέλος με το να καθιερώσει σαν βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της μιας εγκυμοσύνης, όχι μόνο τον ήδη γνωστό λόγο Th1
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ιντερλευκίνες, Αυτόματες αποβολές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
180
Αριθμός σελίδων:
91
Mastrodima-Polychroniou Sofia MSc.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο