Τα Μαθηματικά στον εργασιακό χώρο: όψεις αρνητικής συναισθηματικής σκέψης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896272 42 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-01-30
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Καραδήμα Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Σπύρου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα Μαθηματικά στον εργασιακό χώρο: όψεις αρνητικής συναισθηματικής σκέψης
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τα Μαθηματικά στον εργασιακό χώρο: όψεις αρνητικής συναισθηματικής σκέψης
Περίληψη:
Στην παρούσα μελέτη, διερευνώνται ο τρόπος με τον οποίο βιώνουν στον εργασιακό τους χώρο τα Μαθηματικά οι εργαζόμενοι με μαθηματικό άγχος, το πώς νιώθουν με αυτά, αλλά και οι καταστάσεις που χαρακτηρίζουν τη σχέση αυτών των ατόμων με τα μαθηματικά. Έχει καταγραφεί στη βιβλιογραφία και αναμένουμε ότι πολλοί επαγγελματίες καθημερινές μαθηματικές πρακτικές και δραστηριότητες δεν τις θεωρούν Μαθηματικά. Υιοθετήθηκε ως ερευνητική μέθοδος η μελέτη περίπτωσης, καθώς μελετήσαμε το δείγμα της έρευνας με βάση τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που διαμορφώθηκαν σχετικά με το μαθηματικό άγχος των ατόμων αυτών στα σχολικά χρόνια, αλλά και σήμερα, τα μαθηματικά που παρακολούθησαν για την απόκτηση του τίτλου σπουδών τους και τα μαθηματικά που χρησιμοποιούν στον εργασιακό τους χώρο. Εργαλεία της έρευνας αποτέλεσαν ένα ερωτηματολόγιο ανίχνευσης μαθηματικού άγχους και οι συνεντεύξεις. Ανεξάρτητα με τα Μαθηματικά που αναγνωρίζουν τελικά οι συμμετέχοντες λαμβάνουμε υπόψην στις συνεντεύξεις, τα αρνητικά συναισθήματα για αυτά και το άγχος τους όπως το βίωσαν από το σχολείο. Διερευνώνται έτσι τα Μαθηματικά που καθημερινά κάνουν και ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζουν. Συνεπώς, προέκυψαν τα αντίστοιχα αποτελέσματα, τα οποία αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας ανάλυση περιεχομένου και θεματική ανάλυση. Τα συμπεράσματα της έρευνας υποστηρίζουν ότι τα αρνητικά συναισθήματα που δημιουργούνται στα άτομα με μαθηματικό άγχος ήδη από τα σχολικά χρόνια, χαρακτηρίζουν και επηρεάζουν καταστάσεις στον εργασιακό τους χώρο, αναφορικά με την αντιμετώπιση των μαθηματικών, την αναγνώριση αυτών αλλά και την επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων με βάση αυτά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
μαθηματικό άγχος, χώρος εργασίας, αρνητική συναισθηματική σχέση, μελέτη περίπτωσης, θυμικό
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
87
Αριθμός σελίδων:
125
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_ΚΑΡΑΔΗΜΑ_24-01.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο