" Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Συμβολή στη συνεκπαίδευση"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897447 219 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-24
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Κοσύφη Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Βρεττός, Ομότιμος Καθηγητής,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνα Τσώλη, Επίκουρη καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πρωτότυπος Τίτλος:
" Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Συμβολή στη συνεκπαίδευση"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
"Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: συμβολή στη συνεκπαίδευση"
Περίληψη:
Περίληψη
Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης. Κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο να συμβαδίζουμε με αυτή την εξέλιξη σε όλους τους τομείς και συγκεκριμένα στον τομέα της εκπαίδευσης. Τα σχολεία γαλουχούν και προετοιμάζουν αυριανούς πολίτες που πρέπει να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και στις νέες απαιτήσεις που προστάζει η εποχή. Η κατάσταση που βιώνει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, είναι υπεύθυνη για την ευκαιρία που έχουν ορισμένοι να ακολουθήσουν τις εξελίξεις, καθώς και για το γεγονός ότι κάποιοι στερούνται αυτή την ευκαιρία.
Ωστόσο, τα ελληνικά σχολεία κατακλύζονται από μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση συμβάλλουν, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτές οι δυσκολίες; Είναι οι εκπαιδευτικοί άρτια εκπαιδευμένοι, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που ενδέχεται να εμφανιστούν; Μέσω αυτών των προβληματισμών τέθηκαν δύο ερευνητικά ερωτήματα. 1. Συμβάλλουν οι ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και με ποιον τρόπο; 2. Οι ΤΠΕ συμβάλλουν θετικά στη συνεκπαίδευση;
Στο θεωρητικό μέρος πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα και στο πρακτικό αξιοποιήθηκαν 2 ερευνητικά εργαλεία ποιοτικής έρευνας, η μελέτη περίπτωσης και η συνέντευξη. Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από διάφορα μέρη της Ελλάδας, προκειμένου να υπάρχει μία πιο σφαιρική εικόνα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως παρόλο που διανύουμε μία περίοδο εκσυγχρονισμού, αρκετοί είναι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων οπτικοακουστικών μέσων ή σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών. Αυτό είναι κάτι που προκαλεί προβληματισμό, γιατί γνωρίζουν ότι πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες και περνώντας τα χρόνια ο αριθμός τους θα αυξάνεται. Άλλωστε, θεωρούν ότι οι Νέες Τεχνολογίες συμβάλλουν θετικά στη συνεκπαίδευση. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η επιμόρφωσή τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
εκπαίδευση, μαθησιακές δυσκολίες, ειδική αγωγή, νέες τεχνολογίες, τπε, συνεκπαίδευση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
58
Αριθμός σελίδων:
138

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΟΣΥΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.