Βαθμονόμηση απόδοσης του ανιχνευτή υπερκαθαρού γερμανίου του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2916677 38 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-16
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Σαλπαδήμος Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σεϊμένης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιβλέπων
Ποτηριάδης Κωνσταντίνος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
Καρφόπουλος Κωνσταντίνος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βαθμονόμηση απόδοσης του ανιχνευτή υπερκαθαρού γερμανίου του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Βαθμονόμηση απόδοσης του ανιχνευτή υπερκαθαρού γερμανίου του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
Περίληψη:
Βαθμονόμηση του ανιχνευτή υπερκαθαρού γερμανίου σχετικής απόδοσης 70%, που είναι εγκατεστημένος στο τμήμα ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ) της ΕΕΑΕ, με τη χρήση του κώδικα προσομοίωσης PENELOPE. Η συγκεκριμένη ανιχνευτική διάταξη χρησιμοποιείται για τη γ -φασματοσκοπική ανάλυση δειγμάτων κυρίως περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος εποπτείας της ραδιενέργειας περιβάλλοντος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πειραματική βαθμονόμηση, Υπολογιστική βαθμονόμηση, Νεκρές ζώνες, Ραδιενέργεια, Μεταφορά απόδοσης, Κώδικας προσομοίωσης, Ραδιολογικός χαρακτηρισμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
75
Αριθμός σελίδων:
259

Salpadimos Nikolaos MSc.pdf
30 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-12-17.