Νομισματικές Μαρτυρίες την περίοδο των Γενουατών. Η περίπτωση της Λέσβου επί Γατελούζων (1355-1462)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2916903 423 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-18
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Φίλιου Δήμητρα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας , Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Νικολέτα Γιαντσή-Μελετιάδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσεως, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Αναστασία Δρανδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Γεώργιος Πάλλης, Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Χαράλαμπος Γάσπαρης, Διευθυντής Ερευνών, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Ε.Ι.Ε.
Φωτεινή Πέρρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Νομισματικές Μαρτυρίες την περίοδο των Γενουατών. Η περίπτωση της Λέσβου επί Γατελούζων (1355-1462)
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Νομισματικές Μαρτυρίες την περίοδο των Γενουατών. Η περίπτωση της Λέσβου επί Γατελούζων (1355-1462)
Περίληψη:
H εγκαθίδρυση της κυριαρχίας των Γατελούζων (1355-1462) στη Μυτιλήνη το 1355 υπήρξε σχεδόν αιφνίδια ως αποτέλεσμα των συγγενικών δεσμών που απέκτησε ο Φραγκίσκος Α’ (1355-1384) νυμφευόμενος την αδερφή του βυζαντινού αυτοκράτορα Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγου σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια που προσέφερε σε αυτόν τον τελευταίο στην ανάκτηση του θρόνου της αυτοκρατορίας. Έτσι, οι Γατελούζοι, μια γενουατική οικογένεια εμπόρων και πειρατών, κλήθηκαν, χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία, να οργανώσουν τη διακυβέρνηση ενός ελληνικού νησιού, ενός πληθυσμού δηλ. με διαφορετική γλώσσα, θρησκεία, παραδόσεις, ήθη και έθιμα από τα δικά τους. Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται βασικές αξίες και μεγέθη, ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη νομισματική κυκλοφορία στη Μυτιλήνη την περίοδο των Γατελούζων σε συνάρτηση με την εξέταση βασικών πτυχών της οικονομικής ζωής του νησιού που εμφανίζεται ανθηρή ακόμη και λίγο πριν από την κατάκτησή του από τους Οθωμανούς. Και όλη αυτή η προσπάθεια βασίστηκε στη μελέτη πρωτογενούς νομισματικού υλικού και στην επεξεργασία, τον συσχετισμό και την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και διάσπαρτων στοιχείων μέσα από πρωτογενείς πηγές –νοταριακά έγγραφα, χρονικά, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, πρόχειρες σημειώσεις ενθυμήσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Γατελούζοι, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, βενετικά δουκάτα, οικονομική ζωή, Γένοβα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
145
Αριθμός σελίδων:
293
ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ.pdf (23 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο