Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 513.1)

Υποφάκελος uoadl:2918742 19 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 513.1)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών,
άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές
γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών.

Χρονική κάλυψη:
1938-1939
Ταξιθετικός αριθμός:
513.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
86 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Θ. Φωτεινός, πρύτανης, κοινοποιήσεις, δημοσιεύσεις, Πειθαρχικόν Συμβούλιον, Διεύθυνσις Εθνικής Ασφαλείας, φοιτητές, Δημήτριος Φιλοποίμην Φιλδισάκος, Παναγιώτης Διονυσίου Βενιεράτος, Γεώργιος Αθαν. Παπαχρήστος, Παναγιώτης ή Άγγελος Ν. Δοδόπουλος, κομμουνιστική δράση, Ατομικά Δελτία Δράσεως, πειθαρχικός έλεγχος, ποινές, αποβολές, δηλώσεις, αποκηρύξεις,
Κωνσταντίνος Γ. Τζαμαλούκας, Άγγελος Π. Χαραλαμπόπουλος, Αντώνιος Π. Χαραλαμπόπουλος, Αντώνιος Παναγιώτου Καραντανίδης, Ιωάννης Γεωργίου Χριστόπουλος, Αθανάσιος Μάρκου Μαχιάς, Αναστάσιος Θεμιστοκλέους Δουρδούνης,
Αθανάσιος Ιωάννου Δούνας, Παναγιώτης Ιωάννου Δούνας, Γεώργιος Θεοδώρου Τολιάτης, Παναγιώτης Γεωργίου Καρβελάς, Αναστάσιος Ι. Λιβιεράτος,
Μιχαήλ Ν. Παπαδημητρίου, φοιτητής, διαγωγή,
Καλλιόπη Ι. Κρητικού, φοιτήτρια, Πέτρος Γ. Αναστασόπουλος, μήνυση,
Διονύσιος Χαραλάμπους Τσουλουχόπουλος,
Ιωσήφ Χαραλάμπους Τσουλουχόπουλος, Νικόλαος Κωνσταντίνου Δαμουλής, Αναστάσιος Κωνσταντίνου Λιβιεράτος, Λεωνίδας Ευσταθίου Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Νικολάου Πανταζής, Παναγιώτης Σταύρου Κυπραίος, Δημήτριος Δημητρίου Σταυρόπουλος, Σάββας Κωνσταντίνου Κωνσταντάρας, Γεώργιος Παναγιώτου Κωτσανάς, Αντιδικτατορικόν Μέτωπον Νέων Πειραιώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.