Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 513.3)

Υποφάκελος uoadl:2918744 64 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 513.3)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών,
άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές
γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών.

Χρονική κάλυψη:
1938-1939
Ταξιθετικός αριθμός:
513.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
68 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Δηλώσεις μετανοίας, φοιτητές, κομμουνιστική δράση,
Αριστείδης Γεωργίου Σαλαβράκος, Πέτρος Λυκίδης, Ελευθέριος Γ. Λιοντάκης, Μιχαήλ Μιχαηλίδης, Θ Παπαδόπουλος, Ιωάννης Ευστ. Αληχανίδης, Κωνσταντίνος Κοσμά Παπαδάμ, Γεώργιος Εμμ. Σηφάκης, Δημήτριος Στ. Μελισσάκης, Θωμάς Κυρ. Τσαχιρίδης, Ιωάννης Κύρτσης, Ευάγγελος Τρύφωνος Γεωργίου, Κωνσταντίνος Γεωργ. Γεωργιάδης, Ευθύμιος Αν. Χαλκιάς, Συμεωνίδης, Βασίλειος Εμμανουήλ Σκουνάκης, Σωκράτης Σαράφης, Ανδρέας Στ. Παπλωματάς, Θεόδωρος Ε. Αθηνάκης, Αντώνιος Ν. Στρατής, Ελπίς Κωνσταντινίδου, Κωνσταντίνος Θ. Σταυρουλάκης, Πλούταρχος Νικ. Ευστρατίου, Ανέστης Α. Μπακόλας, Απόστολος Χρήστου Ζήσης, Γρηγόριος Περδίκης, Γεώργιος Δημητρίου Κατσούλης, Χαράλαμπος Φαναρίτης του Ηλία, Καραλής, Αγησίλαος Κ. Λαμπρόπουλος, Ιωάννης Κ. Βλάχος, Σαράντης Γιαννακακίδης, Σοφία Κιρμή, Ιωάννης Πετράκης του Κωνσταντίνου, Γεώργιος Λυκούργος, Παναγιώτης Δούνας, Παναγιώτης Γεωργ. Καρβέλας, Γεώργιος Τολιάτης του Ισιδώρου, Άγγελος Χαραλαμπόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργίου Τζαμαλούκας, Στυλιανός Ανεμοδουράς του Γεωργίου, Σωκράτης Χριστοδουλίδης, Ιωάννης Μ. Σφακιανάκης, Δέσποινα Θεοδ. Μαρούλη, Αθανάσιος Μ. Μαχιάς, Αντώνιος Π. Καραντανίδης, Ιωάννης Γ. Αριστόπουλος, Αναστάσιος Θ. Δουρδούνης, Γεώργιος Παναγιώτου Σαπουντζάκης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.