Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 513.5)

Υποφάκελος uoadl:2918746 14 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 513.5)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών,
άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές
γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών.

Χρονική κάλυψη:
1938-1939
Ταξιθετικός αριθμός:
513.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
191 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Θ. Φωτεινός, πρύτανης, αλληλογραφία, Υπουργεία, πληροφορίες, φοιτητές, εγγραφές, ανανεώσεις, στρατευμένοι φοιτητές, βοηθήματα, ξένα πανεπιστήμια, πτυχία, ισοτιμίες,
Σάββας Κοσκινάς, κληρικός, αίτηση, εγγραφή, Θεολογική Σχολή, Συμβούλιον της Επικρατείας, απόφαση,
Φωτ. Διάκονος, τελειόφοιτος, Νομική, αναφορά, αίτηση, μαθήματα, επανεξέταση, Κ. Βαρβαρέσος, κοσμήτωρ,
Υπουργείον Εξωτερικών, Πάγκειος Επιτροπή, υπότροφοι,
πτυχιακές εξετάσεις, ονομαστικός κατάλογος, Θεολογική Σχολή
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.