Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 514.5)

Υποφάκελος uoadl:2918752 26 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 514.5)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών,
άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές
γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών.

Χρονική κάλυψη:
1938-1939
Ταξιθετικός αριθμός:
514.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
105 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Θ. Φωτεινός, πρύτανης, αιτήματα, πληροφορίες, γυμνασιάρχες, γυμνάσια, απόφοιτοι, ονόματα, εισιτήριες εξετάσεις, σχολές, επιτροπές, εξεταστές, υποψήφιοι φοιτητές,
Ιωάννης Δραγούμης, αίτηση, βαθμολογία,
Νίκη Α. Τσιμήνη, γραπτό, απώλεια,
Ν. Μερζιώτης, αίτηση, βαθμολογία,
Ισμήνη Κοσμίδου, αίτηση, γραπτό, αναθεώριση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.