Η επίδραση της βιταμίνης D στην αντιμετώπιση των μεταβολικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους με παχυσαρκία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2920489 30 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-27
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Γιαννιός Χρήστος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια , Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπουσα
Γεώργιος Χρούσος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γεράσιμος Κολαΐτης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κυριακή Καραβανάκη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Φλώρα Μπακοπούλου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Στυλιανός Χριστόγιωργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Παπανικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της βιταμίνης D στην αντιμετώπιση των μεταβολικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους με παχυσαρκία
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της βιταμίνης D στην αντιμετώπιση των μεταβολικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους με παχυσαρκία
Περίληψη:
Η διαθέσιμη βιβλιογραφία υποδεικνύει την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ μειωμένων συγκεντρώσεων 25(OH)D και παραγόντων του μεταβολικού συνδρόμου. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση της επίδρασης της θεραπείας υποκατάστασης με βιταμίνη D στις παραμέτρους του μεταβολικού συνδρόμου σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά και εφήβους.
Διακόσια τριάντα δύο (n=232) παιδιά και έφηβοι στρατολογήθηκαν για να συμμετάσχουν στην έρευνα και κατανεμήθηκαν με τυχαίο τρόπο στην ομάδα παρέμβασης (n=117) και στην ομάδα ελέγχου (n=115). Οι συμμετέχοντες της ομάδας παρέμβασης έλαβαν 50.000 IU βιταμίνης D εβδομαδιαίως για 6 εβδομάδες και τέθηκαν στη συνέχεια σε δόση συντήρησης. Δείγματα αίματος λήφθηκαν για τον προσδιορισμό της 25(OH)D, του οστικού προφίλ, της ηπατικής λειτουργίας και των καρδιομεταβολικών παραγόντων στην έναρξη της έρευνας και 12 μήνες αργότερα. Η συστολική και διαστολική πίεση προσδιορίστηκαν εις διπλούν και η μέση τιμή υπολογίστηκε. Ψυχομετρικά ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες και τους κηδεμόνες τους στην αρχή της έρευνας και μετά το πέρας του 1 έτους.
Συνολικά, 220 παιδιά και έφηβοι, που πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής, ολοκλήρωσαν την ερευνητική μελέτη (109 στην ομάδα παρέμβασης και 111 στην ομάδα ελέγχου). Σημαντικές διαφορές δεν παρατηρήθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων στην έναρξη της έρευνας. Στο τέλος της μελέτης παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στις συγκεντρώσεις της βιταμίνης D μεταξύ των δύο ομάδων (p=0.006) καθώς και σημαντική ελάττωση του δείκτη μάζας σώματος (BMI) με την πάροδο του χρόνου (p=0.001). Βελτίωση σημειώθηκε στο λιπιδαιμικό προφίλ της ομάδας παρέμβασης, ωστόσο αντίστοιχες αλλαγές δε βρέθηκαν για την αρτηριακή πίεση και το μεταβολισμό της γλυκόζης. Η εργαστηριακή και ψυχομετρική εκτίμηση κατέδειξε την ύπαρξη σημαντικών μεταβολών και στις δύο ομάδες στο τέλος της έρευνας. Συμπερασματικά, η θεραπεία υποκατάστασης με βιταμίνη D δύναται να έχει ευεργετικές επιδράσεις σε ορισμένες επιπλοκές που συνοδεύουν την παιδική παχυσαρκία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Παχυσαρκία, Μεταβολικό σύνδρομο, Βιταμίνη D, Ψυχική υγεία, Παιδιά και έφηβοι
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
255
Αριθμός σελίδων:
151

Giannios Christos PhD.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.