Η ανανέωση των Λαογραφικών Σπουδών στην Αμερική τη δεκαετία του 1960 (Dan Ben-Amos, Alan Dundes, Roger D. Abrahams)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2921843 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κουτσοθανάση Αθανασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καπλάνογλου Μαριάνθη, Αν. Καθηγήτρια Λαογραφίας, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

Χρυσανθοπούλου Βασιλική, Επίκ. Καθηγήτρια Λαογραφίας, Τμήμα Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α,

Κατσαδώρος Γεώργιος, Επίκ. καθηγητής Λαογραφίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίο Αιγαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ανανέωση των Λαογραφικών Σπουδών στην Αμερική τη δεκαετία του 1960 (Dan Ben-Amos, Alan Dundes, Roger D. Abrahams)
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ανανέωση των Λαογραφικών Σπουδών στην Αμερική τη δεκαετία του 1960 (Dan Ben-Amos, Alan Dundes, Roger D. Abrahams)
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αποτελεί ουσιαστικά μια ιστορική αναδρομή και κριτική ανασκόπηση στην αμερικανική Λαογραφία τη δεκαετία του 1960 καθώς τότε η λαογραφική επιστήμη αρχίζει να ανανεώνεται, μέσα από το επιστημονικό κίνημα των Νέων Προοπτικών που αποτυπώνεται έντονα στο έργο των Αμερικανών Λαογράφων Dan Ben-Amos, Alan Dundes, Roger D. Abrahams οι οποίοι πέτυχαν την αναθεώρηση των μεθοδολογικών εργαλείων, την εισαγωγή νέων εννοιών που στο εξής θα χρησιμεύσουν σε μια ουσιαστικότερη, αποδοτικότερη, ρεαλιστικότερη και πιο αντικειμενική λαογραφική παρατήρηση, προσέγγιση και ερμηνεία του λαογραφικού υλικού.Εκτός αυτών, ο λαϊκός πολιτισμός έγινε αντιληπτός στο πλαίσιο της Αμερικανικής Λαογραφίας ως ένα σύνολο φαινομένων που αναφέρονται σε κάθε σχεδόν πτυχή της καθημερινής ζωής, σε κάθε κοινωνία. Διαφαίνεται μέσα από την εργασία επιπρόσθετα, πως καθοριστικά στα παραπάνω συμβάλλει ο ορισμός της Λαογραφίας από τον Dan Ben-Amos.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Αμερική, Λαογραφία, ορισμός, 1960, ανανέωση,
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
41

Αμερικανική Λαογραφία 1960- Κουτσοθανάση Αθανάσια.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-26.