Ο πολιτικός ρόλος των μαντείων και η επιρροή των πόλεων σε αυτά στην ηπειρωτική Ελλάδα και τη Μικρά Ασία από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως τα Μηδικά

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2922824 285 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-22
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Τζεραχιάν Ελισάβετ
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Σελήνη Ελένη Ψωμά - Καθηγήτρια - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας - ΕΚΠΑ
Σοφία Ανεζίρη - Επίκουρη καθηγήτρια - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας - ΕΚΠΑ
Αριάδνη Γκάρτζιου Τάττη - Ομότιμη καθηγήτρια - Τμήμα Φιλολογίας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νικόλαος Γιαννακόπουλος - Αναπληρωτής καθηγητής - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας - ΕΚΠΑ
Ηλίας Πετρόπουλος - Αναπληρωτής καθηγητής - Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων χωρών - ΔΠΘ
Ιωάννα Κράλλη - Επίκουρη καθηγήτρια - Τμήμα Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Ιονίου
Μαρία Γαβριέλλα Παρισάκη - Ερευνήτρια Β΄ Ε.ΙΕ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο πολιτικός ρόλος των μαντείων και η επιρροή των πόλεων σε αυτά στην ηπειρωτική Ελλάδα και τη Μικρά Ασία από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως τα Μηδικά
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο πολιτικός ρόλος των μαντείων και η επιρροή των πόλεων σε αυτά στην ηπειρωτική Ελλάδα και τη Μικρά Ασία από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως τα Μηδικά
Περίληψη:
Ο πολιτικός ρόλος των μαντείων και η επιρροή των πόλεων - κρατών σε αυτά στην ηπειρωτική Ελλάδα και τη Μικρά Ασία από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως τους Περσικούς πολέμους αποτελεί ένα ζήτημα αμφιλεγόμενο. Οι αναφορές των αρχαίων συγγραφέων στους χρησμούς των μαντείων που αφορούσαν πολιτικά ζητήματα, και ως εκ τούτου επηρέαζαν ή θεωρείτο ότι επηρέαζαν πολιτικές καταστάσεις, είναι ιδιαίτερα αμφίβολο αν ανταποκρίνονται σε χρησμούς που αποδόθηκαν ή αν αντανακλούν το πραγματικό περιεχόμενο χρησμών που αποδόθηκαν. Επιπλέον αποτελεί ιδιαίτερα αμφίβολο αν το πλαίσιο στο οποίο αυτοί τοποθετούνται είναι αληθές ή δεν υποδηλώνεται εμφανώς ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι πόλεις - κράτη της εποχής μέσω της πολιτικής ηγεσίας τους στη διαμόρφωση του περιεχομένου των χρησμών, αποδίδοντας την εντύπωση πως αυτοί αποτελούσαν αυτόβουλες κρίσεις των μαντείων. Τα πολιτικά ζητήματα των ελληνικών πόλεων - κρατών με τα οποία τα μαντεία συνδέονται αφορούν δύο γενικές κατηγορίες, τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Τα εσωτερικά ζητήματα διαχωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες, τη βασιλεία, την τυραννίδα και τη νομοθεσία, ενώ τα εξωτερικά σε δύο, τον πόλεμο και τον αποικισμό, για τον οποίο δε γίνεται αναφορά στην παρούσα μελέτη. Το μαντείο που αποκλειστικά αναφέρεται στις πηγές να αποδίδει χρησμούς πολιτικού περιεχομένου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι αυτό των Δελφών, με μοναδική εξαίρεση μία περίπτωση που αφορά το μαντείο των Διδύμων. Ως εκ τούτου το μαντείο των Δελφών αναδεικνύεται πανελλήνιο σημείο αναφοράς για πολιτικά ζητήματα, τα οποία δεν υφίστατο η δυνατότητα να διευθετηθούν με κανέναν άλλον τρόπο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
μαντεία, πολιτική
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
878
Αριθμός σελίδων:
260
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΝΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 7o ΑΙΩΝΑ Π.Χ. ΕΩΣ ΤΑ ΜΗΔΙΚΑ.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.