Από το Ηλεκτρονικό Κοινοβούλιο στη Συμπαραγωγική Οπτική Αναπαράσταση Νομοθετικών και Συνταγματικών Κειμένων ως Μέσο Ενεργής Δημοκρατικής Συμμετοχής των Πολιτών: Η Περίπτωση της Ψηφιακής Οπτικής Αφήγησης Συνταγματικών Δικαιωμάτων από Έλληνες Εφήβους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2932902 265 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-18
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Παπαλόη Ασπασία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (επιβλέπων)
Μιχάλης Μεϊμάρης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημήτρης Χαραλάμπης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στυλιανός Παπαθανασόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημήτρης Χαρίτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Θαρρενός Μπράτιτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Από το Ηλεκτρονικό Κοινοβούλιο στη Συμπαραγωγική Οπτική Αναπαράσταση Νομοθετικών και Συνταγματικών Κειμένων ως Μέσο Ενεργής Δημοκρατικής Συμμετοχής των Πολιτών: Η Περίπτωση της Ψηφιακής Οπτικής Αφήγησης Συνταγματικών Δικαιωμάτων από Έλληνες Εφήβους
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
From the E-Parliament to the Co-Productive Visual Representation of Legislative and Constitutional Texts As a Means of Citizens’ Active Democratic Participation: The Case of Digital and Visual Storytelling of Constitutional Rights by Greek Adolescents
Περίληψη:
Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά στην εξέταση και σύνδεση δύο αντικειμένων: αφενός την εξέταση της χρησιμότητας της οπτικοποιημένης νομικής πληροφορίας, η οποία σχετίζεται με το συντακτικό ρόλο του κοινοβουλίου (δηλαδή το συνταγματικό κείμενο), εν είδει χρήσιμης διαφάνειας, καθώς και η εξέταση της διαδικασίας οπτικοποίησης του επιλεγμένου συνταγματικού δικαιώματος - εν είδει ψηφιακής οπτικής αφήγησης – ενταγμένη σε ένα γενικότερο πλαίσιο ενεργής συμμετοχικής διαδικασίας. Δεδομένου ότι η διαδικασία οπτικοποίησης του δικαιώματος υλοποιήθηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, δηλαδή δείγμα Ελλήνων εφήβων, η διαδικασία έλαβε τη μορφή μίας συμπαραγωγικής διαδικασίας. Ως μεθοδολογία υιοθετήθηκε η έρευνα δράσης, σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία της σχεδιαστικής σκέψης. Τα αποτελέσματα επί των εργαστηρίων ανέδειξαν ενδιαφέρουσες πτυχές τόσο ως προς τη χρησιμότητα της πληροφορίας και τις έννοιες τόσο της διαφάνειας, όσο και της χρήσιμης διαφάνειας. Έτσι, δεν ακυρώνεται ο χαρακτήρας του (συνταγματικού) κειμένου, αλλά η οπτικοποίησή του ενισχύει τη χρησιμότητά του. Αφενός το συνταγματικό δικαίωμα σε κειμενική μορφή εξυπηρετεί τη διαφάνεια, μια και οι έφηβοι συμμετέχοντες, έχουν διαθέσιμη όλη την πληροφορία. Αφετέρου, η οπτικοποιημένη μορφή του δικαιώματος εξυπηρετεί στην εύχρηστη και πρακτική λήψη του, λαμβάνοντας με γρήγορο τρόπο τις πιο σημαντικές πληροφορίες. Αυτό το συμπέρασμα, επιβεβαιώνει και το δικό μας ισχυρισμό πως η οπτικοποίηση της νομικής πληροφορίας δεν έχει σκοπό την αναίρεση της σημασίας ενός νομοθετικού ή συνταγματικού κειμένου, αλλά δρα συμπληρωματικά. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε αποδεικνύει το συνεργατικό της χαρακτήρα, γεγονός που εντυπωσίασε την πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Μάλιστα, ενισχύθηκε και από χαρακτηριστικά διασκέδασης και δημιουργικότητας, καταδεικνύοντας πως η ιδέα της συμμετοχής δεν απαιτεί απαραίτητα σοβαρότητα και στείρα επιχειρηματολογία, αλλά με τη χρήση ποικιλίας μεθόδων και με παιγνιώδη τρόπο υπάρχει η δυνατότητα μάθησης. Ακόμη και ο οργανωμένος χαρακτήρας της διαδικασίας έκανε σαφές – όπως προέκυψε από την αξιολόγηση των συμμετεχόντων – πως η διεξαγωγή όλων των σταδίων και μεθόδων ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση του τελικού αποτελέσματος. Επίσης, ο συνδυασμός και η χρήση αναλογικών και ψηφιακών μεθόδων κατά τη διαδικασία, επιβεβαιώνουν τις αρχές της πραγμάτωσης του Ηλεκτρονικού Κοινοβουλίου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ηλεκτρονικό Κοινοβούλιο (e-Parliament), ηλεκτρονικές υπηρεσίες κοινοβουλίων, οπτική αναπαράσταση νομοθετικής πληροφορίας, οπτική αναπαράσταση συνταγματικών κειμένων, συμπαραγωγική οπτική αναπαράσταση, οπτική αφήγηση, ψηφιακή αφήγηση, αφήγηση δικαιωμάτων, έφηβοι, διαφάνεια, χρησιμότητα, εμπειρία χρηστών, δημοκρατική συμμετοχή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
147
Αριθμός σελίδων:
327
final Papaloi Aspasia.pdf (39 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο