Νομικό καθεστώς ακτών και λιμένων, χωροταξία κα βιώσιμη ανάπτυξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2935424 17 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-15
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Γρυλλάκης Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παύλος-Μιχαήλ Ε. Ευστρατίου,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή
Πρωτότυπος Τίτλος:
Νομικό καθεστώς ακτών και λιμένων, χωροταξία κα βιώσιμη ανάπτυξη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Νομικό καθεστώς ακτών και λιμένων, χωροταξία κα βιώσιμη ανάπτυξη
Περίληψη:
Αντικείμενο του Δικαίου Περιβάλλοντος αποτελεί και η προστασία των ακτών,
ως ιδιαίτερα ευπαθών οικοσυστημάτων, αλλά και εν γένει η προστασία του
παράκτιου χώρου. Ο αιγιαλός και η παραλία αποτελούν κοινόχρηστα
πράγματα, τα οποία κατά συνταγματική επιταγή του άρθρου 24 πρέπει να
υπόκειται σε ένα ειδικό προστατευτικό καθεστώς, πέρα από τη γενική ρύθμιση
του ΑΚ. Ο λόγος είναι διότι στις παράκτιες περιοχές παρατηρείται - από την
μεταπολίτευση και μετά - συσσώρευση ανθρώπων προς αναζήτηση ηρεμίας,
γαλήνης και υγείας, αλλά και πλούτου καθώς αποτελούν πόλο έλξης για
εγχώριο και εξωτερικό τουρισμό, που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της
χώρας μας. Ωστόσο, η ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία του ανθρώπου προς
στο θαλάσσιο μέτωπο, ελαχιστοποιεί την προστασία της φυσικότητας και της
καθαρότητας των οικοσυστημάτων των ακτών από την οικιστική ανάπτυξη και
τον τουρισμό, από τα οποία απειλούνται με καταστροφή. Γι αυτό το λόγο
καλείται η Πολιτεία να επέμβει και να θεσπίσει ειδικούς κανόνες προστασίας
του παράκτιου χώρου και των μοναδικών αυτών οικοσυστημάτων, χάριν του
γενικότερου συμφέροντος της χώρας και προς όφελος της παρούσας και των
μελλοντικών γενεών. Θεμέλιο για το σκοπό αυτό είναι ο ν. 2791/2001
«Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».
Από την αρχαιότητα οι σπουδαιότερες πόλεις εμφανίζονταν να εξαρτώνται
άμεσα από το λιμάνι τους το οποίο αποτελούσε την κύρια οικονομική πηγή
τους, αφού συγκέντρωνε τις κύριες βιομηχανικές και εμπορικές
δραστηριότητες τους. Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Ελλάδας καθιστά
αναγκαία την ύπαρξη λιμενικών εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτηση των
αναγκών της χώρας, των θαλάσσιων μεταφορών και του τουρισμού, οι όποιες
αποτελούν ουσιώδεις τεχνικές επεμβάσεις επί των ακτών, σύμφωνα με το
Συμβούλιο της Επικρατείας.
Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της προστασίας του
παράκτιου χώρου και των λιμένων, καθώς και η σύνδεση τους με την αρχή
της βιώσιμης ανάπτυξης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δημόσιο Δίκαιο
Περιβαλλοντικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Νομικό Καθεστώς, Ακτές, Λιμάνια, Χωροταξία, Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
38
Αριθμός σελίδων:
82
Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ Δίκαιο Περιβάλλοντος - Αντιγραφή[1775]-converted.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο