Ανάπτυξη μεθόδου εκχύλισης προσρόφησης σε υφασμάτινο μέσο και αντίστροφης φάσης υγροχρωματογραφίας υψηλής απόδοσης με ανιχνευτή UV (FPSE-HPLC-UV) για την ανάλυση parabens σε ανθρώπινο ορό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2935798 11 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-16
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Ζορμπά Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ειρήνη Παντερή
Καθηγήτρια του τμήματος Φαρμακευτικής Χημείας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη μεθόδου εκχύλισης προσρόφησης σε υφασμάτινο μέσο και αντίστροφης φάσης υγροχρωματογραφίας υψηλής απόδοσης με ανιχνευτή UV (FPSE-HPLC-UV) για την ανάλυση parabens σε ανθρώπινο ορό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάπτυξη μεθόδου εκχύλισης προσρόφησης σε υφασμάτινο μέσο και αντίστροφης φάσης υγροχρωματογραφίας υψηλής απόδοσης με ανιχνευτή UV (FPSE-HPLC-UV) για την ανάλυση parabens σε ανθρώπινο ορό
Περίληψη:
Τα parabens είναι εστέρες του p-υδρόξυ-βενζοϊκού οξέος και χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά στα φάρμακα, στα καλλυντικά και στα τρόφιμα. Στα τέλη του 2000 οι ενώσεις αυτές άρχισαν να εγείρουν προβληματισμούς, καθώς βρέθηκε ότι έχουν οιστρογονική δράση, ενώ η ανίχνευσή τους σε όγκους ανθρώπινου μαστού πυροδότησε μια σειρά από αναφορές που έθεσαν σε αμφιβολία την ασφάλειά τους. Οι ενώσεις αυτές είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες, καθώς μεταβάλλουν τη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος. Έτσι λοιπόν, κρίνεται απαραίτητος ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων τους σε βιολογικά δείγματα. Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη και η αξιολόγηση της μεθόδου υγροχρωματογραφίας υψηλής απόδοσης για την ανάλυση των parabens και συγκεκριμένα των Methylparaben (MPB), Ethylparaben (EPB), Propylparaben (PPB), Iso-propylparaben (iPPB), Butylparaben (BPB) iso-butylparaben (iBPB) και benzylparaben (BzPB) σε βιολογικά δείγματα και συγκεκριμένα στον ανθρώπινο ορό. Για την προκατεργασία του ανθρώπινου ορού χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της εκχύλιση της προσρόφησης σε υφασμάτινο μέσο, (Fabric Phase Sorptive Extraction, FPSE) , η οποία συνδυάζει υψηλή εκλεκτικότητα και ευαισθησία. Αναπτύχθηκε η χρωματογραφική μέθοδος και καθορίστηκαν οι βέλτιστες χρωματογραφικές συνθήκες που επιτρέπουν το χρωματογραφικό διαχωρισμό των αναλυτών αλλά και των υπολοίπων συστατικών του υλικού μήτρας, επιλέχθηκε η βέλτιστη κινητή και στατική φάση και οι κατάλληλες συνθήκες ανίχνευσης. Ακολούθως αναπτύχθηκε και βελτιστοποιήθηκε η τεχνική της εκχύλισης προσρόφησης σε υφασμάτινο μέσο με σκοπό να επιτευχθεί βέλτιστη ανάκτηση των αναλυτών και να μειωθούν οι παρεμποδίσεις από το υλικό μήτρας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Υγροχρωματογραφία, Βιοανάλυση, Ανθρώπινος Ορός, Parabens, FPSE
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
61
Αριθμός σελίδων:
110

ΖΟΡΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ-MScThesis_16-02-21- FINAL.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-04-02.