Μελέτη της έκφρασης των γονιδίων PER1 και INCENP σε μορίδιο και βλαστοκύστη εμβρύου επίμυος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936061 21 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-10
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μακρή Χριστιάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτρης Λουτράδης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ντόμαλη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δέσποινα Μαυρογιάννη, Βιολόγος, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της έκφρασης των γονιδίων PER1 και INCENP σε μορίδιο και βλαστοκύστη εμβρύου επίμυος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της έκφρασης των γονιδίων PER1 και INCENP σε μορίδιο και βλαστοκύστη εμβρύου επίμυος
Περίληψη:
Στα θηλαστικά ο σχηματισμός του ζυγωτού προκύπτει ύστερα από τη συνένωση του αρσενικού με το θηλυκό προπυρήνα. Αρχικά, το γονιμοποιημένο ωάριο διαιρείται σταδιακά σε δύο, τέσσερα και οκτώ κύτταρα. Μέχρι το πρώιμο στάδιο των 8 κυττάρων το σχήμα των βλαστομεριδίων παραμένει ευδιάκριτο. Το έμβρυο στο στάδιο των 8-βλαστομεριδίων είναι μια χαλαρή δομή με αρκετό χώρο μεταξύ των κυττάρων. Στο στάδιο αυτό, μετά την 3η αυλάκωση, τα κύτταρα αλλάζουν συμπεριφορά, συσφίγγονται (compaction) και σχηματίζουν μια σφαίρα. Το έμβρυο στο στάδιο αυτό ονομάζεται μορίδιο. Όταν το μορίδιο εισέλθει στην κοιλότητα της μήτρας, υγρό αρχίζει να διεισδύει μέσω της διάφανης ζώνης στους μεσοκυττάριους χώρους της έσω κυτταρικής μάζας. Οι μεσοκυττάριοι χώροι αρχίζουν να συνενώνονται και τελικά σχηματίζεται μια κοιλότητα, ο βλαστόκοιλος. Το έμβρυο χαρακτηρίζεται ως βλαστοκύστη και αποτελείται από 16 έως 32 κύτταρα.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της έκφρασης των PER1 και INCENP πρωτεϊνών στο αναπτυξιακό στάδιο του μοριδίου και της βλαστοκύστης σε έμβρυα ποντικού.
Η PER1 πρωτεΐνη αποτελεί προϊόν του Per1 γονιδίου, το οποίο ανήκει στη μεγαλύτερη κατηγορία των "ωρολόγιων γονιδίων" που αποτελούν τη βασική δομή του κιρκάδιου ρολογιού, το οποίο ρυθμίζει τους μεταβολικούς και φυσιολογικούς ρυθμούς σε διάφορους οργανισμούς. Η πρωτεΐνη INCENP είναι μια από τις βασικές υπομονάδες του συμπλόκου πρωτεϊνών-επιβατών που περιλαμβάνουν την Aurora-B πρωτεΐνη ως βασική μονάδα. Η δράση της INCENP είναι απαραίτητη για τη σωστή ευθυγράμμιση των χρωμοσωμάτων κατά τον αποχωρισμό τους στους αντίθετους πόλους στη διαδικασία της διαίρεσης των κυττάρων.
Για τη μελέτη της έκφρασης πραγματοποιήθηκε απομόνωση του ολικού RNA στα στάδια αυτά αφού προηγήθηκε εργαστηριακή καλλιέργεια των εμβρύων σε συνθήκες που προσομοιάζουν το περιβάλλον της μήτρας. Στη συνέχεια μέσω της τεχνικής της Real Time-PCR υπολογίστηκε η συνολική έκφραση των πρωτεϊνών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ποντικός, Εμβρυο, Μορίδιο, Βλαστοκύστη, PER1, INCENP
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
70
Αριθμός σελίδων:
90
μακρη χριστιαννα διπλωματική εργασια(final).pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο