Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Εργαζομένων: Το Επιτρεπτό της Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Αρχές επεξεργασίας και ειδικά ζητήματα συγκατάθεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936369 22 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-23
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Παπαζήσης Ευστάθιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελισάβετ Οικονομίδου - Πούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Εργαζομένων: Το Επιτρεπτό της Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Αρχές επεξεργασίας και ειδικά ζητήματα συγκατάθεσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Εργαζομένων: Το Επιτρεπτό της Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Αρχές επεξεργασίας και ειδικά ζητήματα συγκατάθεσης
Περίληψη:
Το παρόν πόνημα εστιάζει σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων, έτσι όπως διαμορφώθηκαν έπειτα από τη θέση σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, σε συνδυασμό με ζητήματα εργατικού δικαίου. Εξετάζονται ειδικότερα, το νόμιμο και επιτρεπτό της επεξεργασίας, όπως αναλύεται αφενός στην τήρηση των αρχών για μία σύννομη επεξεργασία και αφετέρου στη συγκατάθεση, ως νομιμοποιητικό λόγο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αναδεικνύεται τόσο η σημασία της συγκατάθεσης όσο και η σχετικότητα αυτής, εν όψει της ανισορροπίας δυνάμεων στο πλαίσιο μιας εργασιακής σχέσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
ΓΚΠΔ, προσωπικά δεδομένα, προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, συγκατάθεση, συναίνεση, εργατικό δίκαιο, ειδικά ζητήματα συγκατάθεσης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
51
Thesis_PapazisisEfstathiosv3.pdf (660 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο