Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Αττική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936491 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-23
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Πέτρου Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Αττική
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Αττική
Περίληψη:
Η διπλωματική εργασία εξετάζει το ζήτημα διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων και της απόρριψής σου σε χώρους ελεγχόμενης διάθεσης (ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ) χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται. Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα καλείται να συμμορφωθεί με την κείμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία που επιβάλλει την αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ και την δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Η επιλογή του χώρου δεν είναι μια εύκολη υπόθεση καθώς είναι ένα πρόβλημα πολυπαραγοντικό, με γεωλογικές, περιβαλλοντικές οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Παρόλο που επιστημονικά έχει αναπτυχθεί μεθοδολογία και νομικά έχουν θεσπιστεί οι σχετικοί νόμοι, εντούτοις στην Ελλάδα είναι έντονο το φαινόμενο NIMBY (not in my backyard), που συχνά δημιουργεί προβλήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν. Κυρίως με την ραγδαία οικιστική ανάπτυξη των τελευταίων 20 χρόνων, πλέον το μεγαλύτερο μέρος των προαστίων της Αθήνας έχουν γίνει μια μεγάλη “backyard”. Σημαντικό εργαλείο προς την κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος της σωστής χωροθέτησης ενός ΧΥΤΥ, αποτελούν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΓΣΠ. Με τη βοήθεια των ΓΣΠ θα ερευνήσουμε την περιοχή του Δήμου Κρωπίας στο νομό Αττικής για τις επιτρεπόμενες θέσεις χωροθέτησης ενός νέου ΧΥΤΥ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, Χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ, Αττική
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
110
MSc Thesis Petrou Panagiota.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο