"Οι αστικές πτυχές της διεθνούς απαγωγής παιδιών υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στο πεδίο του ευρωπαϊκού δικαίου"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936531 12 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Παναγιωτοπούλου Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρυσαφώ Τσούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Ελένη Μουσταϊρα, Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Αναστάσιος Γουργουρίνης, Λέκτορας, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
"Οι αστικές πτυχές της διεθνούς απαγωγής παιδιών υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στο πεδίο του ευρωπαϊκού δικαίου"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
"Οι αστικές πτυχές της διεθνούς απαγωγής παιδιών υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στο πεδίο του ευρωπαϊκού δικαίου"
Περίληψη:
Το φαινόμενο της διεθνούς απαγωγής παιδιών, με τη μορφή παράνομης μετακίνησής τους από τη χώρα της συνήθους διαμονής τους ή κατακράτησής τους από τον ένα γονέα τους, συνήθως αυτόν που δεν ασκεί την επιμέλεια του προσώπου τους, αποτελεί μία πραγματικότητα, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Μέσα από τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης του 1980 (στην Ελλάδα έχει κυρωθεί με το ν.2102/1992) και του Κανονισμού 2201/2003 (Βρυξέλλες ΙΙα) αλλά και του Νέου Κανονισμού 1111/2019, με χρονικό πεδίο εφαρμογής την 1η Αυγούστου 2022, σκοπείται αφενός η προστασία του παιδιού με την αμελλητί επιστροφή του στον
τόπο της συνήθους διαμονής του και αφετέρου η διασφάλιση του σεβασμού του δικαιώματος επιμελείας του, που υφίσταται κατά το δίκαιο ενός συμβαλλομένου κράτους από τα υπόλοιπα. Παράμετροι των αστικών πτυχών της διεθνούς απαγωγής παιδιών, οι οποίες ρυθμίζονται από τα παραπάνω νομοθετικά κείμενα, είναι η παράνομη μετακίνηση και κατακράτηση του παιδιού, η γονική μέριμνα αυτού με την επιμέρους έκφανση του δικαιώματος επιμέλειας, η επικοινωνία, η έννοια της συνήθους διαμονής του παιδιού, η διαδικασία της επιστροφής του και οι
εξαιρέσεις που προβλέπονται από τη Σύμβαση της Χάγης και τον Κανονισμό, το δικαίωμα ακρόασης και το συμφέρον του παιδιού, ως κυρίαρχη έννοια που καταλαμβάνει τον πυρήνα των διεθνών και ευρωπαϊκών κειμένων που στόχο έχουν να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των παιδιών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Συγκριτικό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
διεθνής, απαγωγή, παιδιά, παράνομη, μετακίνηση, κατακράτηση, σύμβαση, Χάγης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
27
Αριθμός σελίδων:
52
ΜΔΕ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ.pdf (512 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο