Μοναδιαία κβαντικά κανάλια, κυριαρχία και το θεώρημα του Nielsen

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940117 135 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-25
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Καρίμαλη Αργυρώ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μιχαήλ Ανούσης, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου
Απόστολος Γιαννόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Αριστείδης Κατάβολος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοναδιαία κβαντικά κανάλια, κυριαρχία και το θεώρημα του Nielsen
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μοναδιαία κβαντικά κανάλια, κυριαρχία και το θεώρημα του Nielsen
Περίληψη:
Η εργασία αυτή παρουσιάζει θέματα από την Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας. Η Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας μελετάει το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι κβαντο-μηχανικές ιδιότητες των φυσικών συστημάτων για να επιτευχθεί αποτελεσματική αποθήκευση και μετάδοση των πληροφοριών. Αντικείμενο μελέτης της εργασίας αυτής είναι τα κβαντικά κανάλια και η θεωρία κυριαρχίας. Στο 2ο κεφάλαιο αναφέρονται βασικές έννοιες που χρειάζονται για την παρουσίαση των καναλιών, καθώς και ο συμβολισμός που θα χρησιμοποιηθεί. Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση των καταχωρητών και των καταστάσεών τους. Επίσης παρουσιάζεται η έννοια της purication καταστάσεων και μελετώνται συνθήκες για την ύπαρξή της. Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικά στοιχεία της θεωρίας των κβαντικών καναλιών. Μελετάμε τις ιδιότητες και τις αναπαραστάσεις των κβαντικών καναλιών. Επίσης εισάγουμε διάφορες κατηγορίες κβαντικών καναλιών, όπως τα μοναδιαία κανάλια, τα μικτά unitary κανάλια, τα completely dephasing channels, τα κανάλια αντικατάστασης, τα κανάλια Schur, τα Weyl συναλλοίωτα κανάλια και το completely depolarizing κανάλι. Στο 5ο κεφάλαιο ασχολούμαστε με την κυριαρχία διανυσμάτων και τελεστών και διατυπώνουμε και αποδεικνύουμε το θεώρημα του Nielsen.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Καταχωρητές, Κβαντικές καταστάσεις, Κβαντικά κανάλια, κυριαρχία διανυσμάτων, κυριαρχία τελεστών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
13
Αριθμός σελίδων:
105