Το σχολείο ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης. Η Έρευνα Δράσης ως συνεργατική πρακτική και η συμβολή της στην Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940806 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-06
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Πραφτσιώτη Αθηνά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πασιάς Γεώργιος, Καθηγητής Α΄Βαθμίδας, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Καθηγητής Α΄Βαθμίδας, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Παπακωνσταντίνου Αντιγόνη- Άλμπα, Επίκουρη καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το σχολείο ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης. Η Έρευνα Δράσης ως συνεργατική πρακτική και η συμβολή της στην Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το σχολείο ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης. Η Έρευνα Δράσης ως συνεργατική πρακτική και η συμβολή της στην Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην Έρευνα Δράσης ως συνεργατική πρακτική και τη συμβολή της στην Επαγγελματική Μάθηση και Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στο σχολείο ως Επαγγελματική Κοινότητα Μάθησης (ΕΚΜ).
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την προοπτική της υλοποίησης της Έρευνας Δράσης στη σχολική μονάδα είτε ατομικά είτε συνεργατικά και τη συμβολή της στην επαγγελματική μάθηση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
Η εργασία δομείται σε δύο μέρη.
Στο πρώτο μέρος εξετάζεται αρχικά η έρευνα δράσης ως μία διαδικασία συνεργατικής κυρίως έρευνας που προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων στο πεδίο που ερευνάται. Παρουσιάζεται όλη η διαδικασία, τα στάδια υλοποίησης, τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα, οι μορφές έρευνας δράσης, τα οφέλη και οι προκλήσεις.
Στη συνέχεια, αναλύεται η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών καθώς και η διασύνδεση της έννοιας αυτής με την έρευνα δράσης ως συνεργατική πρακτική στο σχολείο που λειτουργεί ως Επαγγελματική Κοινότητα Μάθησης, ενώ καταγράφονται και τα χαρακτηριστικά των σχολείων που εξασφαλίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
Στη βιβλιογραφική επισκόπηση γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετικά με τη διενέργεια έρευνας δράσης ως συνεργατικής πρακτικής και στη συμβολή της στην την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής δειγματοληπτικής έρευνας που διενεργήθηκε στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής. Διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή της διαδικασίας της έρευνας δράσης και τον βαθμό που αυτή συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Επιπλέον αντικείμενα διερεύνησης αποτέλεσαν οι προδιαθέσεις των εκπαιδευτικών και ο ρόλος του διευθυντή στην επιτυχή υλοποίηση μίας έρευνας δράσης στη σχολική μονάδα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
έρευνα δράσης, συνεργατικές πρακτικές, επαγγελματικές κοινότητες μάθησης, επαγγελματική μάθηση, επαγγελματική ανάπτυξη, προδιαθέσεις εκπαιδευτικών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
189
Αριθμός σελίδων:
346

Διπλωματική Εργασία της Πραφτιώτη Αθηνάς.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.